BSP Sizar, s. r. o.

Spracovanie, digitalizácia dokumentov. Poradenstvo a analýzy v danej oblasti. Dokument management. Spracovanie faktúr. Spracovanie dokumentov formou outsorcingu. Vývoj zákazníckych riešení.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava
Web
www.bspsizar.sk