Centrum vedecko-technických informácií SR

Národné informačné centrum a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Lamačská cesta 8/A, 811 04 4 Bratislava
Web
http://www.cvtisr.sk