Ing. Cyril Lazúr - AGENTÚRA BUWAG

Sprostredkovanie práce v zahraničí so zameraním na opatrovanie starých a chorých v nemecky hovoriacich krajinách, osobná doprava, kurzy nemeckého jazyka, tvorba projektov na získanie financií z fondov EÚ


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Svätoplukova 1, 953 01 Zlaté Moravce