APS SLOVAKIA, a. s.

SLUŽBY V OBLASTI ODKÚPENIA POHĽADÁVOK * Identifikácia investičných príležitostí * Procesy súvisiace s due diligence, ocenením pohľadávok a podaním ponuky * Management pohľadávok spočívajúci v ich dlhodobej správe, inkase a reportingu SLUŽBY V OBLASTI INKASA POHĽADÁVOK * Komplexné mimosúdne a súdne inkasné služby ako outsourcingové riešenie rôznych veriteľov * Osobné inkaso pohľadávok v mieste bydliska alebo sídla dlžníkov * Verifikácia (overovanie) informácií o dlžníkoch, ich majetku a bonite * a ďalšie služby podľa individuálnych potrieb klientov


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne služby v oblastiach auditu (štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, príprava a audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit), účtovnícka a miezd (komplexné vedenie účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie mzdovej a personálnej a...

Zastupovanie v daňovom konaní

Zastupovanie v daňovom konaní

V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, zabezpečujeme odvolania.

Zastupovanie v daňovom konaní

  • Lokalita : Bratislava

Šperky na mieru

  • Lokalita : Hermanovce nad Topľou

Šperky na mieru

  • Lokalita : Hermanovce nad Topľou
Poradenstvo - finančné analýzy

Poradenstvo - finančné analýzy

Vychádzajúc z dlhodobej praxi vieme, že nie každá spoločnosť má svojho analytika, ktorý by sa zaoberal systémovými analýzami hospodárenia spoločnosti. Súčasťou našich služieb je práve takáto analýza, ktorú si klienti veľmi oceňujú a ktorá im pomáha ako pri zostavovaní výročných správ.

Audit, účtovníctvo a poradenstvo

Audit, účtovníctvo a poradenstvo

Audit, účtovníctvo a poradenstvo. Člen medzinárodnej asociácie IECnet. Certifikát ISO 9001:2008. Kvalitné referencie.

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Zahradkárské potreby

  • Lokalita : Lučenec

Zahradkárské potreby

  • Lokalita : Lučenec

Kontakt

Adresa
Heydukova 6, 811 08 Bratislava, 811 08 Bratislava