Cora Trans, s.r.o.

- zabezpečovanie medzinárodnej, celovozovej, kamiónovej prepravy a to exportu a importu v rámci Európy - abezpečovania medzinárodných celovozových prepráv medzi Slovenskom a krajinami celej Európy, celovozových prepráv v rámci EU ako aj vyťažovaniu kamiónov


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Priemyselná 31, 965 01 Žiar nad Hronom
Web
http://www.coratrans.sk