Firmy (nájdených 70 firiem)

DataCentrum, s.r.o.

Adresa
Bratislavská 11, 949 01 Nitra
E-mail
email  
Web
http://www.data-centrum.sk
Telefón
+421905500759

Venujeme sa predaju výpočtovej techniky a spotrebného materiálu, taktiež sa venujeme správe sietí, inštalácií a podpore ekonomických analýz a procesných analýz, realizujeme aj optimalizácie.

AZERET-CZ s.r.o.

Personálna agentúra - personálny leasing. Zámočnícke a zváračské ...

BARAKe s.r.o.

Venujeme sa realizácii EPS, revíziám a elektronštalačným prácam.

BENSOFT, s. r. o.

- CRM systémy - Informačné systémy pre Multilevel marketing - www.be...

BRATISLAVSKÁ SPRÁVCOVSKÁ A SERVISNÁ, s.r.o.

Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností. Bytový fond: ...

CHIRASYS, spol. s r. o.

Spoločnosť pokrýva všetky činnosti, ktoré sú charakteristické pre SYST...

Dávid Melich - AFW - All for web

Naša spoločnsť sa zaoberá tvorbou webových stránok (webdesign) a vývoj...

Dušan Kuttner - Pestcon

Profesionálna ochrana proti škodcom v systéme HACCP. Pôsobnosť na úze...

Elall, spol. s r.o.

Informačný systém pre vedenie účtovníctva a skladového hospodárstva, e...

ELIS plus, s.r.o.

Spoločnosť ELIS plus, s.r.o. ponuka svoje služby v oblasti: dodávok to...

Filip Dostál - Back2Flash

Navrhujeme a vyvíjíme animace a aplikace na bázi technologie Flash – b...

FORAX, s.r.o.

Spoločnosť FORAX, s.r.o. bola založená v roku 2009 so zameraním na pom...

iHOTSPOT ZONE, a.s.

iHOTSPOT ZONE, a.s. buduje a prevádzkuje sieť verejných Wi-Fi hotspoto...

INFOCENTRUM,PREDAJ LITERATURY A SUVENIROV

Ponúkame turistické informácie v oblasti celého Slovenska, ale špeciál...

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE prírodné atraktivity, kultúrno - spoločenské zar...

Informačné centrum mladých Prievidza

Informačné centrum mladých Prievidza je občianske združenie registrova...

Infoservis, s.r.o

Spoločnosť Infoservis, s.r.o. sa špecializuje na podnikateľskú kliente...

Ing. Anikó Balková - ANICHEM

informačné služby prekladateľské služby sprostredkovanie obchodu, te...

Ing. Peter Nemeček - GINKO PRO

Internetová prezentácia, systém fotografií, turistické informácie o St...

JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK s.r.o.

Advokátska kancelária poskytujúca služby na území Slovenskej republiky...

KIBUK business partner, s.r.o.

Tvorba webstránok, copywriting, poradenstvo, korektúra textov

Klub sclerosis multiplex v Prešove

Chránená dielňa. Skleróza multiplex. Rehabilitačné centrum. Informačno...

LANNET s.r.o.

Tvorba web stránok,na báze CMS systémov, tvorba e-shopov, poradenstvo ...

Ľubica Marcišová AMA CALC

Vedenie a spracovávanie: podvojné a jednoduché účtovníctvo, všetky dru...

MCOnet International

MCOnet International je najväčší prevádzkovateľ internetových portálov...

MENTA MEDIA s.r.o.

Spoločnosť MENTA MEDIA s.r.o. monitoruje dianie v podnikateľskom pro...

Mesto Banská Bystrica Informačné centrum

Informačné stredisko poskytuje služby z oblasti cestovného ruchu: bezp...

Mestská informačná kancelária Poprad

Služby - informácie: - o kultúrno-historických pamiatkach, firmách, ...

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Príspevková organizácia mesta Topoľčany. Kultúrny servis, propagácia, ...

Mestský podnik technických služieb

autodoprava,skládka odpadov,pohrebná služba ,údržba mesta

Michal Markovič - DM Computer

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom,servisom výpočtovej techniky, preda...

MJB Communication, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá sa zameriava na oblasť vzdelávania dospelých a v...

Pavlína Pavuková - PAMA

Bytový fond: obstarávanie služieb so správou a údržbou bytového a neby...

PROPER Facility SK, s.r.o.

Upratovanie a čistenie interiérov a exteriérov priemyselno-logistickýc...

RAVEN spol. s r.o.

Vychádzajúc z princípov voľného trhu, z danností vývoja CR (cestovný r...

Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

sdružení právnických osob zřízeno za účelem rozvoje cestovního ruchu n...

Regionálne poradenské a informačné centrum

Informačná,poradenská,vzdelávacia, a finančná spoločnosť.

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava

združenie právnických osôb, nezisková organizácia, poskytujúca poraden...

SIBLINGS, s.r.o.

Bezpečnostné dvere SECURIDO, EXKLUZÍV - predaj a montáž. Realizácie st...

Sliacky Lukáš

Spoločnosť SmartDirect tvorí tím ľudí, ktorí po dlhoročnom pôsobení na...

SPA life s.r.o.

Sprostredkovanie ubytovania v hoteloch, penziónoch, na súkromí, chatác...

STELLA CENTRUM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ

Možnosť bezplatného podávania dopravných informácií na mobilné číslo *...

Turistická informačná kancelária mesta Žilina

Poskytovanie informačných služieb v oblasti cestovného ruchu.

Turistické informačné centrum mesta Stará Ľubovňa

Agentúra Marmon je mestskou agentúrou cestovného ruchu a regionálneho ...

Turisticko-informačná kancelária Martin

Pre lepšiu orientáciu návštevníkov v Martine a jeho okolí zriadilo mes...

Vieroslav Klenko Informačno-konzultačná agentúra SICA

informačno - konzultačná agentúra - služby klientom spojené so sprost...

Vladimír Pavko - Pyrospol / Reklamná agentúra PROFIT

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti sú propagácia turizmu SR a reklamn...

Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra - ZCRVF

Mikroregionálne združenie, združuje obce, podnikateľov, školy, poľn.po...

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry

Občianske združenie združujúce subjekty v regióne Vysokých Tatier a ok...

Združenie turizmu Terchová

Turisticko-informačná kancelária, poskytovanie informácii ohľadom turi...

Produkty (nájdených 44 produktov)

Mzdy

Mzdy

Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, prihlášky a odhlášky zamestnávateľa, zamestnancov, vedenie personálnej agendy, vystavenie potvrdení pri ukončení, racovného pomeru, mesačné spracovanie miezd.

 • Lokalita: Žehňa
 Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov, kniha sociálneho fondu, pomocné knihy. Daňové priznanie, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch

 • Lokalita: Žehňa
Technická správa budov

Technická správa budov

Komplexná správa priemyselno – logistických parkov, administratívno – obchodných budov, bytových jednotiek, hypermarketov i objektov štátnej správy a samosprávy.

 • Lokalita: Malacky
Predaj Sb680i s projektorom - SbB680i

Predaj Sb680i s projektorom - SbB680i

Kompatibilné s Microsoft Windows aj Apple Macintosh počítačmi. 77" uhlopriečka (195.6 cm) aktívna dotyková plocha. Veľkosť tabule (Š x V x H) cm 165,7 x 125,7 x 13. Hmotnosť: 19.6 kg. Dotyková plocha a rozlíšenie 4000 × 4000 pixelov.

 • Lokalita: Partizánske
Predaj Smart Board 680 Interactive Whiteboard - SB680

Predaj Smart Board 680 Interactive Whiteboard - SB680

Kompatibilné s Microsoft Windows aj Apple Macintosh počítačmi. 77" uhlopriečka (195.6 cm) aktívna dotyková plocha. Veľkosť tabule (Š x V x H) cm 165,7 x 125,7 x 13. Hmotnosť: 19.6 kg.

 • Lokalita: Partizánske
Predaj Smart Board 640 Interactive Whiteboard - SB640

Predaj Smart Board 640 Interactive Whiteboard - SB640

Kompatibilné s Microsoft Windows aj Apple Macintosh počítačmi. 48" uhlopriečka (121.9 cm) aktívna dotyková plocha. Veľkosť tabule (Š x V x H) cm 106,7 x 81,3 x 13. Hmotnosť: 12.0 kg.

 • Lokalita: Partizánske
Interaktívna tabuľa Iq Board - prenosné riešenie

Interaktívna tabuľa Iq Board - prenosné riešenie

Prenosné a voliteľné riešenie Iq Board umožňuje prevádzkovať interaktívnu tabuľu v ďalších vnútorných priestoroch budovy. Pre zobrazenie projekcie sa využíva projektor s krátkou projekčnou ohniskovou vzdialenosťou.

 • Lokalita: Partizánske
Mjb communication

Komunikačné a manažérske zručnosti

Obsah: Inventár komunikačných zručností. Prenos informácií. Otázky v komunikácii. Aktívne počúvanie a bariéra pri počúvaní. Fázy komunikácie v tíme. Interpersonálne zóny. Neverbálna komunikácia. Osobnostná typológia jedinca.

 • Lokalita: Partizánske

Školenie interných audítorov

Účastník tréningu bude poznať základy auditovania. Na základe požiadaviek normy Iso 9001:2008 a Iso 19011:2002 bude schopný pripraviť a plánovať interný audit. Získa praktické zručnosti pre výkon funkcie interného audítora. Dokáže vyhodnotiť výsledky interných auditov a vypracovať z nich správu.

 • Lokalita: Partizánske

Úvodné školenie o kvalite

Získanie základných vedomostí o kvalite, o systéme manažérstva kvality a o auditoch. Účastník bude schopný identifikovať požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán. Porozumie požiadavkám medzinárodnej normy Iso 9001:2008 a bude ich vedieť uplatňovať v praxi.

 • Lokalita: Partizánske

Tréning Microsoft Project

Cieľom tréningu je naučiť účastníkov riadiť projekty s využitím nástroja Microsoft Project. Účastníci sa oboznámia s nástrojom pre tvorbu efektívnych projektov ich sledovaním a optimalizovaním. Zoznámia sa s metodikou a praktickými skúsenosťami s riadením projektov.

 • Lokalita: Partizánske

Telefonické zručnosti

Obsah: Zásady úspešnej telefonickej komunikácie. Prejavy typov partnerov a vhodné reakcie na ich správanie. Zásady profesionálneho zákazníckeho prístupu. Telefonická komunikácia s partnerom – prirodzená postupnosť, priebeh. Argumentácia, námietky, konfliktný zákazník.

 • Lokalita: Partizánske

Vyjednávacie zručnosti

Obsah: Vyjednávanie – charakteristiky. Prejavy typov partnerov a vhodné reakcie na ich správanie. Definícia hlavných cieľov vo vyjednávaní. Komunikácia s obchodným partnerom – prirodzená postupnosť, priebeh. Argumentácia, námietky, konfliktný zákazník.

 • Lokalita: Partizánske

Pokročilé prezentačné zručnosti

Obsah: Zvýšenie pôsobivosti prezentácie. Analýza publika a vybranie cieľa. Ako obmeniť prezentácie podľa typu publika. Ako zaujať. Ako zvládať typické problémové situácie.

 • Lokalita: Partizánske

Komunikačné a prezentačné zručnosti

Obsah: Podstata komunikácie (verbálna a neverbálna stránka). Aký som a ako komunikujem. Aké sú komunikačné štýly a ich prejavy. Ako reagovať na jednotlivé typy. Verbálne a neverbálne prejavy – ako ich cielene prispôsobiť účelu. Asertívna argumentácia a zvládanie námietok.

 • Lokalita: Partizánske

Kreatívne riešenie problémov v internom prostredí komunikácie

Tréning je zameraný na využitie kreatívneho potenciálu človeka. Účastníci získajú na tréningu vedomosti o jednej z kľúčových kompetencií pre 21 storočie, kreativite, oboznámia sa s prekážkami, ktoré im bránia využívať vlastný potenciál a spôsoboch, ako ich identifikovať a eliminovať.

 • Lokalita: Partizánske

Efektívna komunikácia

Účastníci sa kreatívnym spôsobom naučia počúvať a efektívnejšie komunikovať. Na základe rôznych uhlov pohľadu budú schopní pochopiť partnera a zvoliť primeraný spôsob pre komunikáciu a aktívne riešiť konflikty.

 • Lokalita: Partizánske

Asertivita, asertívne techniky a asertívne prístupy

Účastníci budú po absolvovaní seminára schopní lepšie formulovať a presadiť svoje oprávnené požiadavky a priania, budú schopní vyjadriť svoje stanovisko a nebáť sa oponovať, budú vedieť vyjadriť kritiku i pochvalu, budú vedieť uplatňovať asertívne techniky, prístupy v reálnych životných situáciách.

 • Lokalita: Partizánske
 Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Účtovanie prijatých a vydaných faktúr, vystavenie vydaných faktúr, vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie, evidencia pohľadávok a záväzkov. Evidencia a účtovanie majetku-výpočet odpisov, daňove priznania PO, DPH, Daň z motorových vozidiel , finančné výkazy a anylýzy

 • Lokalita: Žehňa
Interaktívna tabuľa MJB IQ Board

Interaktívna tabuľa MJB IQ Board

Dlhú dobu boli chytré interaktívne tabule výsadou len pre luxusné firmy, bohatých jedincov a prípadne školy, ktoré si vďaka sponzorom a darom mohli obstarať úplne výnimočnú vec, ako je interaktívna tabuľa. V čom tkvie kúzlo interaktívnych tabulí? Kto niekedy nejakú vyskúšal, tak musel byť ohromený s...

 • Cena: 1448 € sDPH-veľkosť uhlopriečky až 203cm
 • Lokalita: Partizánske
Upratovacie práce

Upratovacie práce

Upratovanie a čistenie interiérov i exteriérov priemyselno - logistických celkov a administratívno-obchodných budov.

 • Lokalita: Malacky
Predaj Sb660i s projektorom - Sb660i

Predaj Sb660i s projektorom - Sb660i

Kompatibilné s Microsoft Windows aj Apple Macintosh počítačmi. 64" uhlopriečka (162.6 cm) aktívna dotyková plocha. Veľkosť tabule (Š x V x H) cm 139,2 x 105,8 x 13. Hmotnosť: 16.6 kg.

 • Lokalita: Partizánske
Predaj Smart Board 660 Interactive Whiteboard - SB660

Predaj Smart Board 660 Interactive Whiteboard - SB660

Kompatibilné s Microsoft Windows aj Apple Macintosh počítačmi. 64" uhlopriečka (162.6 cm) aktívna dotyková plocha. Veľkosť tabule (Š x V x H) cm 139,2 x 105,8 x 13. Hmotnosť: 16.6 kg.

 • Lokalita: Partizánske
Interaktívna tabuľa Iq Board - hotkeys

Interaktívna tabuľa Iq Board - hotkeys

Jedným z voliteľných príslušenstiev je dotykový klávesový panel, ktorý môže byť pevný alebo programovateľný v podobe "soft" hotkeys.

 • Lokalita: Partizánske
Interaktívna tabuľa Iq Board Ps

Interaktívna tabuľa IQ Board PS

Technológia: odolná dotykovo senzitívna tabuľa s možnosťou dotyku prstom alebo popisovacími hrotmi. Aktívne rozlíšenie: 9600 x 9600, 600 dpi.

 • Cena: 1448 € s DPH
 • Lokalita: Partizánske

Správa nehnuteľnosti

Kompletné spravovanie bytových a nebytových domov Spracovanie ekonomických informácií, zálohové predpisy, vyúčtovanie, vlastníkom, nájomníkom,spoločenstvám vlastníkov, evidencia došlých a vydaných faktúr, pohľadávky, záväzky, prehľady nákladov a spotreby za jednotlivé služby, Technické zabezpečen...

 • Cena: dohodou
 • Lokalita: Bratislava

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu

Seminár pripraví účastníka na vykonávanie funkcie predstaviteľa manažmentu pre kvalitu. Účastník bude schopný vypracovať a riadiť internú dokumentáciu kvality. Bude vedieť získavať, analyzovať a vyhodnocovať informácie potrebné pre trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

 • Lokalita: Partizánske

Tréning Európsky vodičský preukaz na počítače

Účastníci budú po absolvovaní tréningu schopní ovládať základnú prácu s osobným počítačom a budú pripravení na úspešné zvládnutie Ecdl certifikácie. Európsky vodičský preukaz na počítače predstavuje štart v oblasti informačných technológii a pokrýva základné komunikačné IT zručnosti.

 • Lokalita: Partizánske

Vyjednávanie, argumentácia

Obsah: Súhrn poznatkov interpersonálnej komunikácie. Stratégia vyjednávania. Model vyjednávania Edict. Vstup, diagnóza, ovplyvňovanie, uzavretie dohody, prechod. Psychológia vyjednávania.

 • Lokalita: Partizánske

Komunikácia s klientom – praktiky profesionálneho zákazníckeho prístupu

Obsah: Zásady úspešnej komunikácie. Prejavy typov partnerov a vhodné reakcie na ich správanie. Zásady profesionálneho zákazníckeho prístupu. Komunikácia s obchodným partnerom – prirodzená postupnosť, priebeh. Argumentácia, námietky, konfliktný zákazník. Win – win stratégia v komunikácii.

 • Lokalita: Partizánske

Lektorské zručnosti

Obsah: Osobnosť lektora. Vzdelávanie – špecifiká a úskalia. Skupina – analýza, jej charakteristiky a vhodnosť podnetov pre ňu. Metódy vzdelávania dospelých. Analýza typov vzdelávaných – ako na ne vhodne zareagovať.

 • Lokalita: Partizánske

Prezentačné zručnosti

Obsah: Osobnosť prezentátora (motivácia, silné a slabé stránky). Analýza publika a vybranie cieľa. Ako obmeniť prezentácie podľa typu publika. Prirodzená štruktúra prezentácií. Časovanie a segmentácia prezentácií.

 • Lokalita: Partizánske

Marketing pre stredný a vyšší manažment

Zoznámenie účastníkov s celou problematikou marketingu, vysvetlenie jednotlivých oblastí na praktických príkladoch a prípadových štúdiách.

 • Lokalita: Partizánske

Rozvoj osobnosti

Zážitkovou formou naučiť účastníkov efektívne využívať svoje danosti, vedomosti a skúsenosti. Podporiť celkový rozvoj osobnosti jednotlivca a prispievať tak k jeho duševnej rovnováhe. Absolventi budú schopní ľahšie odolávať stresom a identifikovať svoje potreby.

 • Lokalita: Partizánske

Riadenie času a zvládanie stresových situácií

Účastníci budú schopní po absolvovaní tréningu identifikovať, čo ich okráda o čas, čo im čas šetrí, budú si vedieť naplánovať svoj čas a určiť priority. Budú vedieť stimulovať samého seba k lepšiemu využitiu vlastného času, naučia sa ako si vytvoriť pozitívne pracovné návyky.

 • Lokalita: Partizánske