Firmy (nájdených 600 firiem)

ARPenviro, s.r.o.

Adresa
Padáň 3176, 929 01 Padáň
E-mail
email  
Web
http://www.arpenviro.sk
Telefón
+421905917352

Poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, užšia špecializácia: ochrana ovzdušia, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, overovanie výpočtov bezodplatnej alokácie emisných kvót, prevádzková dokumentácia, IPKZ žiadosti, výpočet ročných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a pod.

TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.

Adresa
Pave Vukoviča 8/510, 851 10 Bratislava
E-mail
email  
Web
http://www.tatraaudit.sk
Telefón
+421262528187

Audítorská činnosť, spracovanie účtovníctva, ekonomické poradenstvo.

Produkty (nájdených 142 produktov)

Zastupovanie v daňovom konaní

Zastupovanie v daňovom konaní

V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, zabezpečujeme odvolania.

Manažérske systémy

 • Lokalita : Tvrdošín

Ichtyoterapia

 • Lokalita : Bratislava

MEDILARVY

 • Lokalita : Bratislava

Účtovníctvo

 • Lokalita : Bratislava

Trestné právo

 • Lokalita : Bratislava

Pracovné právo

 • Lokalita : Bratislava

Obchodné právo

 • Lokalita : Bratislava

Právne služby

 • Lokalita : Bratislava

Spracovanie miezd

 • Lokalita : Detva

Gelceutiká - GLO

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - FLX

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - OHM

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - EXO

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - GRN

 • Lokalita : Komárno

Poradenstvo

 • Lokalita : Komárno

Hirudoterapia

 • Lokalita : Bratislava

Poradenstvo

 • Lokalita : Bratislava

Účtovnícke a poradenské služby

 • Lokalita : Balog nad Ipľom

Správne právo

 • Lokalita : Bratislava

Konkurzné právo

 • Lokalita : Bratislava

Občianské právo

 • Lokalita : Bratislava

Účtovné poradenstvo

 • Lokalita : Detva

Profesionálne líčenie

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - HRT

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - FIT

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - MIN

 • Lokalita : Komárno

Gelceutiká - UMI

 • Lokalita : Komárno

Zdravie - Gelceutiká

 • Lokalita : Komárno

Ponuka kozmetiky

 • Lokalita : Komárno