Firmy (nájdených 626 firiem)

DD TRADE, s.r.o

Adresa
Priemyselná 1/A , 821 08 8 Bratislava
E-mail
email  
Telefón
+421908337337

Poradenstvo: ekonomické,účtovné, právne, finančné / eurofondy

Geodetická kancelária Progeos s.r.o.

Spoločnosť vykonáva všetky druhy geodetických prác a poradenstvo pri z...

JUDr. Vladimír Štrbík - Terno

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne poradenstvo, okrem ...

JUDr. Vladimír Štrbík - Terno

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne poradenstvo, okrem ...

Mgr. Peter Mesároš, Advokát

Advokátska kancelária poskytujúca služby v slovenskom, anglickom a ne...

A.K.Group

Zanovité dcéry,strení manželia,zálétní partneri,to všetko naša kancel...

Accentus s.r.o.

Spoločnosť Accentus s.r.o. sa zaoberá komplexnou správou vymáhania poh...

Advia group s.r.o.

Poskytnutie sídla v Prahe pre firmy – virtuálna kancelária. Servis v o...

Advokát - Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.

Ponúkame právne služby so zameraním na obchodné právo.

Advokát - JUDr. Alexander Milko

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby vo všetkých oblastiach...

Advokát - JUDr. Jiří Machala

Ponúkame advokátske služby, právne poradenstvo, zastupovanie fyzických...

Advokát - JUDr. Peter Jonáš

Poskytuji právne poradenstvo a advokátskej služby - zastupovanie pred ...

Advokát - JUDr. Tomáš Tomaníček

Advokátska kancelária - poskytovanie právneho servisu.

Advokát - Mgr. Pavol Karman

Poskytujeme služby advokátskej kancelárie Karman & Páchnik - posk...

Advokát - Mgr. Tomáš Gurecký

Poskytujeme komplexné právne služby pre fyzické a právnické osoby. Vy...

Advokátka - JUDr. Alena Kožiaková

právne poradenstvo v oblasti obchodného, pracovného, občianskeho, rodi...

Advokátka - JUDr. Emília Haberová

poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, praco...

Advokátka - JUDr. Zuzana Nespalová

Prevádzka advokátskej kancelárie - obchodné právo, zakladanie spoločno...

Advokátka - JUDr. Zuzana Nespalová

Prevádzka advokátskej kancelárie - obchodné právo, zakladanie spoločno...

Advokátka kancelária Andrea Havelková, s.r.o.

Advokátska kancelária, právne služby a poradenstvo pre podnikateľov, i...

Advokátska a známková kancelária

Komplexné právne služby najmä v oblasti občianskeho, obchodného, konku...

Advokátska kacelária JUDr. Mária Badová, s.r.o.

Vykonávame konzultácie v právnych otázkach, zastupovanie klientov.

Advokátska kancelária - JUDr. Ján Pekar

Komplexní právní služby- vymáhanie pohľadávok aj v ČR, zakladanie obch...

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lenka Maďarová

Advokátska kancelária. Správca konkurznej podstaty. Mediátor - riešeni...

Advokátska kancelária - Mgr. Michal Šaling

Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, a taktiež zast...

Advokátska kancelária AD LEGIS, Mgr. Peter Gemeran

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby so zameraním najmä na ...

Advokátska kancelária AD LEGIS, Mgr. Peter Gemeran

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby so zameraním najmä na ...

Advokátska kancelária Advocatus Martinková s. r. o.

Advokáciu vykonávame vo všetkých právnych odvetviach, predovšetkým sa ...

advokátska kancelária agner & partners s.r.o.

Advokátska kancelária - služby v oblasti obchodného práva a práva obch...

Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.

Advokátska kancelária so zameraním na občianske, rodinné, obchodné, sp...

Advokátska kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros

Advokátska kancelária založená v roku 1991 od 1.1.1993 pôsobí pod ozna...

Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.

Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva, občianskeho,...

Advokátska kancelária Hagara - Hagarová, s.r.o.

Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb.

Advokátska kancelária IGAZOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho a obchodného práva...

Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o.

Poskytovanie právneho poradenstva najmä, nie však výlučne v oblasti ob...

Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, spol. s r. o.

Zastupovanie a obhajoba v trestnom konaní, občianskych, obchodných a r...

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.

Poskytujeme komplexné právne služby a to formou konzultácií, pripomien...

Advokátska kancelária JUDr. Daniela Knežová

komplexné právne služby v oblasti občianskeho a obchodného práva, uzat...

Advokátska kancelária JUDr. Dušan Antol

Komplexné služby právneho, daňového a účtovného charakteru v jazyku sl...

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Gráčik Pavol ,advokát

Kompletné právne služby a poradenstvo. Trestné, občianske, medzinárodn...

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

Poskytovanie právnych rád, obhajoba v trestnom konaní, správa majetku ...

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o.

Advokátské služby. Poskytovanie právneho poradenstva v rôznych oblasti...

Advokátska kancelária JUDr. Július Buček s.r.o.

Poskytovanie právnych služieb, poradenstvo v oblasti práva.

Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Barát, s.r.o.

Právne poradenstvo - podnikové právo, obchodné právo, hlavne konkurzné...

Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyerka, s.r.o.

Zameriavame sa na komplexné poskytovanie právnych služieb.

Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r. o.

Ponúka právneho poradenstva, konzultácie a vykonávanie právnických čin...

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin Buraj, s.r.o.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin Buraj, s.r.o. je obchodnou spoločno...

Advokátska kancelária JUDr. Martin Janáč

Právne služby v oblasti občianskeho, trestného, autorského, obchodného...

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o.

Zabezpečuje právne poradenstvo obchodným spoločnostiam, malým a stredn...

Advokátska kancelária JUDr. Miloš Chrenko

Advokátska kancelária poskytuje právne služby z oblasti občianskeho pr...

Produkty (nájdených 215 produktov)

logo

Právny servis

Spolupracujeme s právnikmi, daňovými poradcami a audítormi, ktorí sú v prípade Vášho záujmu pripravení riešiť Vami zadané úlohy z hľadiska platnej legislatívy. K našej bežnej službe klientovi patrí elektronické založenie spoločnosti. Tento servis je poskytovaný až po predloženie výpisu z obchod...

 • Cena: Konečná a presná cena bude upresnená na základe in
 • Lokalita: Bratislava
 • Telefón: +421903550198
 • Web: http://www.sagese.sk
Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo pre Vaše podnikanie – voľba vhodnej formy podnikania, konzultačná a poradenská činnosť.Spolupracujeme s právnikmi, daňovými poradcami a audítormi, ktorí sú v prípade Vášho záujmu pripravení riešiť Vami zadané úlohy z hľadiska platnej legislatívy.

 • Cena: Cena je stanovená individuálne
 • Lokalita: Bratislava
 • Telefón: +421903550198
 • Web: http://www.sagese.sk

Hájenie záujmov klientov

Hájenie právnych záujmov klientov a znášanie rizika nákladov.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto
Neviete splácať úver, máte nevýhodný úver? Oklamali vás šmejdi? ...zmluvy pod nátlakom?

PRÁVNE PORADENSTVO - www.klientservis.eu - zákaznícky servis pre poškodených, oklamaných a podvedených.

SPRAVODLIVOSŤ - BYŤ PRAGMATICKÝ V MENE KLIENTA, TAM KDE EMÓCIE OVLÁDLI RIEŠENIA. Zákaznícky servis pre poškodených, oklamaných a podvedených. Našim cieľom je v prvom rade dosiahnuť pre vás čo najrýchlejšie odškodnen ie, a to aj súdnou cestou. Nezáleží nám na tom,aký zložitý je problém, do ktorého s...

 • Lokalita: Rožňava
Advokátska kancelária

Advokátska kancelária

Zastupovanie a obhajoba v trestnom konaní, občianskych, obchodných a rodinných sporoch. Vymáhanie pohľadávok a pod.

 • Lokalita: Bratislava
Právne služby - trestné právo

Právne služby - trestné právo

Zastupovanie obvineného a obžalovaného v trestnom konaní, zastupovanie poškodených, zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov, konzultácie a poradenstvo.

 • Lokalita: Bratislava
Právne služby - občianske právo

Právne služby - občianske právo

Vypracovanie a posudzovanie zmlúv, zastupovanie v konaní pred súdom, rokovania s protistranou, podávanie žalôb a návrhov na vydanie platobných rozkazov, vypracovanie právnych analýz.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Trestné právo

Venujeme sa obhajobe v trestom a priestupkovom konaní, probačným a mediačným konaniam, právnemu styku s cudzinou, návrhom na začatie trestného stíhania a tiež opravným prostriedkom.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Pracovné právo

Venujeme sa príprave a pripomienkovaniu pracovných zmlúv, poradenstvu pri vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru, náhradám škody, poradenstvu v rozsahu zákonníka práce a ostatným súvisiacim predpisom.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Obchodné právo

Venujeme sa týmto oblastiam: zakladanie obchodných spoločností, príprave valných zhromaždení, príprave zmlúv, vymáhaniu pohľadávok, zastupovaniu klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, zmenkovému a šekovému právu, burzovému právu a živnostenskému právu a tiež právu cenných papierov.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Právne služby

Advokátska kancelária sa orientuje na veľké a stredne veľké podnikateľské subjekty, pričom časť klientely tvoria aj občania - fyzické osoby.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Zrušenie s.r.o.

Ak ste sa rozhodli alebo ste nútený ukončiť podnikanie spoločnosti, ponúkame Vám najvhodnejšie riešenie pre zrušenie firmy a jej výmaz z obchodného registra. Podľa stavu spoločnosti vám navrhneme zrušenie s likvidáciou, zrušenie bez likvidácie alebo konkurzné konanie, prípadne vám poskytneme porade...

 • Cena: od 259,- Eur
 • Lokalita: Košice
Logo firmy

Elektronické podanie

Ak si viete pripraviť dokumenty k založeniu alebo zmenám s.r.o. a chcete ušetriť na súdnych a správnych poplatkoch za zápis, ale nemáte elektronický podpis, môžete využiť našu službu elektronického podania. Ak využijete službu elektronického podania prostrednictvom nás, ušetríte na súdnych a správny...

 • Cena: od 15,- Eur
 • Lokalita: Košice
Logo firmy

Založenie s.r.o.

Založíme vám s.r.o. kdekoľvek v SR podľa Vašich požiadaviek, bez toho, aby ste museli niečo osobne vybavovať alebo nás navštevovať. V cene je neobmedzený počet voľných živností.

 • Cena: 270,- Eur.
 • Lokalita: Košice
Informácie okolo školného na vysokých školách

Informácie okolo školného na vysokých školách

Ponúkame informácie, rady, odpovede na otázky ohľadom školného na vysokých školách.

 • Lokalita: Bratislava 5
Okenné profily - Prima Elegant

Okenné profily - Prima Elegant

Je pevný okenní profil s nádherně zaoblenými tvary a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, který je novinkou roku 2011.

 • Lokalita: 8 Bratislava
Okenné profily - Salamander Stremline Elegant 5

Okenné profily - Salamander Stremline Elegant 5

Elegantné spojenie zaobleného tvaru krídla a výbornej funkčnosti. Medzi jednu z predností týchto päťkomorových profilov patrí ich robustnosť, pričom krídlo, ktoré je predsadené pred rámom, tvorí súčasne aj funkciu „okapničky“. V kombinácii s 85 mm vysokým rámom ideálnym pre revitalizácie.

 • Lokalita: 8 Bratislava
Okenné profily - Salamander Luxus

Okenné profily - Salamander Luxus

Oválny variant päťkomorového profilu s perfektným dizajnom. Tento päťkomorový profil pokračuje v tradícii tepelnej izolácie a tvarovej stability vysokého štandardu, ktorý vyhovuje stúpajúcim požiadavkám dnešnej doby na okenné profily.

 • Lokalita: 8 Bratislava
a

Odkupovanie pohľadávok

Ponúkame odkupovanie pohľadávok.

 • Lokalita: Limbach
DD TRADE, s.r.o. - produkty pre Váš lepší domov

DD TRADE, s.r.o. - produkty pre Váš lepší domov

Ponúkame Vám tento tovar: Plastové a hliníkové okná RI OKNA bzenec a ALDOR, profily nemecké Salamander a česke RI, kovanie rakúske Maco a nemecké Siegenia aubi http://www.ri-okna.cz/sk, http://www.aldoors.sk/. Garážové brány, české TRIDO a LOMAX, nemecké Hörmann,http://www.hormann.sk/garazove-brany...

 • Lokalita: 8 Bratislava
Realitní služby

Realitní služby

Cieľom našej spoločnosti je pre klienta zabezpečiť čo najlepšie, najkomplexnejšie služby v oblasti realitných a právnych služieb a služieb s ním spojených. Spoločnosť ponúka svojím klientom širokú škálu služieb týkajúcich sa realitnej činnosti.

 • Lokalita: Prievidza
Právne služby - rodinné právo

Právne služby - rodinné právo

Rozvod manželstva, vyporiadanie BSM, úprava práv a povinností k deťom, výživné, určenie otcovstva, osvojenie, právne poradenstvo a zastupovanie pred súdom.

 • Lokalita: Bratislava
Právne služby - vymáhanie pohľadávok

Právne služby - vymáhanie pohľadávok

Poskytovanie právneho stanoviska k oprávnenosti a vymožiteľnosti pohľadávky, mimosúdne vymáhanie pohľadávky aby klient mal dlžnú sumu čo najskôr vyplatenú, súdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie prostredníctvom súdneho exekútora

 • Lokalita: Bratislava
Právne služby - obchodné právo

Právne služby - obchodné právo

Komplexné obchodno-právne poradenstvo, zakladanie spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť...), zmeny v zapísaných spoločnostiach, vymáhanie pohľadávok, vypracovanie obchodných zmlúv, zastupovanie v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Správne právo

Venujeme sa zastupovaniu v správnych konaniach, hospodárskym súťažiam, stavebným a územným konaniam a pod. Tiež sa venujeme opravným prostriedkom proti rozhodnutiam správnych orgánov, zastupovaniu klientov v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, zabezpečovaniu certifikátov, povolení a iné.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Konkurzné právo

Venujeme sa výkonom funkcie správcu konkurzu, vypracovaniu reštrukturalizačných posudkom, príprave zmlúv, právnym rozborom, auditom, poradám, konzultáciám, návrhom komplexného riešenia danej problematiky a tiež zastupovaniu v konkurznom konaní.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Občianské právo

Venujeme sa bytovému právu, správe nehnuteľností, exekučnému aj zmluvnému právu, sporovej aj nesporovej agende, dedičskému, záväzkovému, rodinnému aj vecnému právu. Venujeme sa aj zodpovednostným vzťahom, ochrane spotrebiteľa a ochrane osobných údajov.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Prevzatie s.r.o.

Ak potrebujete prestať figurovať v spoločnosti, či už ako spoločník alebo konateľ a nemáte čas čakať na zrušenie spoločnosti a jej výmaz z obchodného registra alebo nemáte finančné prostriedky na konkurzné konanie, ponúkame vám službu prevzatia vašej spoločnosti. Znamená to, že v priebehu pár dní pr...

 • Cena: od 999,- Eur
 • Lokalita: Košice
Logo firmy

Ready-made s.r.o.

Ak potrebujete rýchlo založiť firmu a nemáte čas čakať na celý proces založenia alebo nechcete riešiť záležitosti spojené so založením spoločnosti, potom je pre Vás určená služba ready-made s.r.o., ktorá zahŕňa kúpu vopred založenej s.r.o. pripravenej na podnikanie. Každá naša ready-made s.r.o. má 3...

 • Cena: od 499,- Eur
 • Lokalita: Košice
Logo firmy

Zmeny v s.r.o.

Túto službu využijete, ak potrebujete vykonať zmeny vo Vašej s.r.o. a zabezpečiť, aby boli všetky zmeny riadne zapísané v obchodnom registri. Pôjde o prípady, keď potrebujete previesť obchodný podiel na inú osobu, zmeniť konateľa, prokuristu, sídlo, obchodné meno spoločnosti, predmety podnikania ale...

 • Cena: od 79,- Eur
 • Lokalita: Košice
mimosúdne inkaso pohľadávok

mimosúdne inkaso pohľadávok

•Priemerná doba mimosúdneho inkasa – 60 dní •77% priemerná úspešnosť mimosúdneho vymáhania •Dodatočné zabezpečenie pohľadávky a zlepšenie pozície Vás ako klienta •Množstvo doplnkových služieb spojených s prevenciou vzniku nevymožiteľných pohľadávok

 • Cena: podľa služby a rozsahu
 • Lokalita: Banská Bystrica
Dodávka a montáž všetkych interiérových prvkov

Dodávka a montáž plastových a hliníkových okien a dverí, garážové brány

Dodávka a montáž plastových a hliníkových okien a dverí, garážové brány vrátane autorizovaného servisu, dlhoročné skúsenosti, po záručný servis, doplnky ku plastovým a hliníkovým oknám dverám a garážovým bránam, tieniaca technika

 • Lokalita: 8 Bratislava
Okenné profily - Prima Standard

Okenné profily - Prima Standard

Je ideální volbou pro každého, kdo žádá vysokou kvalitu klasicky tvarovaného profilu, jeho pevnost a ideální tepelně-izolační vlastnosti, ale také více než příznivou cenu.

 • Lokalita: 8 Bratislava
Okenné profily - Salamander Stremline Elegant 7

Okenné profily - Salamander Stremline Elegant 7

Pre svoju robustnosť je jedným z profilov vyznačujúcich sa výbornou mechanickou stabilitou a skvelými tepelno-izolačnými vlastnosťami.

 • Lokalita: 8 Bratislava
Okenné profily Salamander Blue Evolution

Okenné profily - Salamander Blue Evolution

Elegantný a pritom klasický dizajn profilu, stredové tesnenie a v neposlednom rade výborné tepelno-izolačné vlastnosti (koeficient prestupu tepla rámu až Uf = 0,9 W/m2K, v prípade vhodného zasklenia potom koeficient prestupu celého okna až Uw = 0,8 W/m2K.

 • Lokalita: 8 Bratislava