Firmy (nájdených 5 firiem)

Colný úrad Michalovce, pobočka Vyšné Nemecké

Hraničný priechod bez obmedzenia

Alena Hrabinská - Ekonomik

Spoločnosť zameraná na spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky...

Advokát - JUDr. Peter Jonáš

Poskytuji právne poradenstvo a advokátskej služby - zastupovanie pred ...

CLO-IMEX, s.r.o.

colné služby, využívanie zjednodušených colných postupov, verejný coln...

Peter Uhrin - SETRA

COLNÁ DEKLARÁCIA + INTRASTAT Kompletné služby spojené s preclievaním t...

Produkty (nájdených 7 produktov)

Logo firmy

Elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis je jednou z kľúčových podmienok rozvoja elektronického obchodu a elektronickej výmeny dokumentov so štátnou správou. Dá využiť na stále väčšom množstve úradov, napríklad na súdoch, katastri nehnuteľností SR, daňovom úrade SR, obchodnom registri SR alebo colnej správe.

  • Lokalita: Dubnica nad Váhom
Kurz colného deklaranta

Kurz colný deklarant

Kurz, kde získajú colní deklaranti poznatky pre výkon povolania, zdokonalia sa, zorientujú v problematike. Kurz v trvaní 3 dni je optimálne časovo i obsahovo riešený; denne prebiehav čase od 9.00 do 16.00 h. v rozsahu 7 vyučovacích hodín. V cene študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. O...

  • Cena: 330 EUR / 3 dni (bez DPH)
  • Lokalita: Trnava

Program eTranzit - Vaša cesta do národného centra tranzitu

Aplikácia zabezpečuje komunikáciu obchodníka cez Národnú Tranzitnú Aplikáciu s príslušným colným úradom . Základnou podmienkou využívania aplikácie je vydanie Povolenia na používanie elektronického colného konania. V súčasnosti platné povolenie bude nahradené novým.

  • Lokalita: Nitra

Vypracovanie

Podnikateľských zámerov a podkladov pre banku, finančných analýz, mesačných a ročných podkladov pre Národnú banku, výkazov pre Štatistický úrad, hlásenia Intrastat pre Colný úrad.

  • Lokalita: Bratislava
Colná deklarácia

Colná deklarácia

Zastupovanie klientov pred colnými, daňovými a štatistickými úradmi, poradenská činnosť vo vzťahu k colným a daňovým predpisom EU, príprava písomných podkladov a žiadosti k orgánom štátnej správy.

  • Lokalita: Trenčín
Profit Accounting

Účtovníctvo

Spracovanie: jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, účtovníctva pre neziskový sektor,personálno-mzdovú agendu,vypracovanie daňových priznaní pre FO a PO,hlasenia Intrastat pre Colný úrad

  • Lokalita: Bratislava

Program eJcd

Nový moderný intranetový deklaračný modul, ktorý slúži pre zabezpečenie výmeru a výberu colného dlhu, registráciu tovaru a sledovaniu tovaru pod colným dohľadom. Elektronická komunikácia umožňuje aktuálny kontakt špedičných firiem s príslušným colným úradom.

  • Lokalita: Nitra