Firmy (nájdených 86 firiem)

JUDr. Daniela Komorová

Poskytujeme právne poradenstvo, právne zastupovanie, právnu pomoc pre ...

JUDr. Ján Chmelo

Právne poradenstvo a pomoc. Poskytovanie právnických služieb. Advokáts...

Neumann International, s.r.o.

Personálna agentúra a poradenstvo, pomoc pri výbere pracovníkov.

Ing. Ľubica Pavelová - Poradenstvo ELPEPRO

Poradenstvo a technická pomoc pri uvádzaní výrobkov na stavebný trh SR...

in Blue, s.r.o.

Jsme výhradný zástupca bluetooth riešení a patentu beamzone. Poradenst...

FEMAR SK, spol. s r.o.

Zámočnícke práce, zváračské práce, zváranie nerezu. Poradenstvo - Ver...

Štúdio LENKA

Kozmetika, nechtový dizajn, poradenstvo ohľadne výživy a pleti, pomoc ...

ARDEX holding a.s.

Poskytujeme služby a pomoc pri kúpe, predaji a prenájme stavebných poz...

JUDr. Andrea Tóthová Peczárová - advokátka

Poskytovanie právnej pomoci, právne poradenstvo. Zastupovanie v konkur...

Klientsky servis, s.r.o.

Sprostredkovanie poistenia, hypoték, stavebného sporenia, III. pilier ...

JUDr. Zuzana Baková

Poskytovanie komplexných právnych služieb pre fyzické a právnické osob...

Global Procurement s. r. o.

- finančná pomoc z európskych fondov a štátnych fondov SR - verejné o...

JUDr. Vladimír Šatník, advokát

Poskytovanie právnických služieb. Komerčná advokátska kancelária. Zabe...

Ing. Jana Karabová - SIKAR

Liečba alergií pomocou biorezonancie Bicom 2000. Poradenstvo v oblasti...

JUDr. Katarína Cibulková - advokát

Vykonávanie právnických činností. Služby komerčného advokáta. Poskyto...

JUDr. Zuzana Baková

JUDr. Zuzana Baková, Dvory nad Žitavou - Poskytovanie komplexných práv...

STOMIX Slovensko, s.r.o.

Výrobca a dodávateľ zatepľovacích systémov, omietkovín, farieb, materi...

Pomoc rodine, občianske združenie

Ambulantné špecializované sociálne poradenstvo pre ženy zažívajúce nás...

Tax-Accounting&Consulting s.r.o.

Tax - Accounting&Consulting s.r.o ponúka komplexné služby pre jed...

InFin Trade s.r.o.

Poradenstvo pri výbere hypotekárnych úverov,nájdenie najvýhodnejsieho ...

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.

Poskytovanie poradenstva pri implementácii systémov QMS ISO 9001, EMS ...

JUDr. Ján Klimek, advokát

Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva a pomoci. Zas...

Štúdio ESTETIKA

Zariadenie slúžiace na regeneráciu a rekondíciu, poradenstvo v oblasti...

JUDr. Augustín Tomáš, advokát

Advokátska kancelária, služby právneho poradenstva a právnej pomoci, k...

JUDr. Ľubomír Messinger, advokát

Advokátska kancelária. Ponúka služieb právnej pomoci a právneho porade...

IDS - System s.r.o.

Ponukame služby v oblasti evidencie a inventarizácie majetku - majetko...

JUDr. Ambróz Motyka, advokát

JUDr. Ambróz Motyka, advokát, Stropkov - Ucelený právny servis. Kancel...

Ing. Silvia Kosztolányiová POTRAVINY BEZ RIZIKA

Poradenstvo v oblasti hygieny potravinárskych prevádzok od posúdenia p...

Tatra Tender s. r. o.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania...

Molnár Marian

Ide o poskytovanie nasledujúcich služieb: účtovné poradenstvo vypr...

Poistná udalosť s.r.o.

Pomoc pri odškodnení za autonehody a autohavárie. Náhradné vozidlá zad...

Mgr. Alexander Zachariáš - ALEX REAL

* kompletné právne služby a poradenstvo * zaradenie Vašej ponuky ...

Bačišin/Tkáč, s. r. o.

Komunikácia s vládou, komunikácia so štátnymi inštitúciami a regulačný...

Ambulancia klinickej psychológie a pracovisko poradenskej a dopravnej psychológie

Psychologické testy držiteľov zbraní alebo streliva, pre zdravotné úč...

PhDr. Ladislav Maczkó - mediátor a socioterapeut

Mediátor - mediácia - mimosúdne riešenie sporov. Neformálne riešenie k...

Mgr. Miroslav Michalička, advokát - www.michalicka.sk

Advokátska kancelária Mgr. Miroslava Michaličku vykonáva odborné právn...

Ing. Igor Vlčko - RAPID REAL

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním predaja, prenájmu nehnut...

JUDR. Iveta Šteffeková, advokát

Právne poradenstvo a zastupovanie pred súdmi SR a štátnymi orgánmi a i...

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poistením právnej ochrany si zabezpečíte odbornú právnu pomoc a ochran...

Autistické centrum Andreas n.o.

Ponúkame pre rodiny: - špeciálnopedagogická diagnostika autizmu - di...

NATEK SLOVAKIA, s.r.o.

NATEK je lídrom v poskytovaní IT outsourcingu a konzultačných služieb ...

OKEY, s.r.o.

Naša spoločnosť Vám ponúka profesionálnu kozmetiku Riwax® na autá, mot...

DINEX, spol. s r.o.

Venujeme sa výrobe exkluzívneho nábytku z masívneho dreva a výrobe a v...

AHA, s.r.o., Košice

Sme realitno-developerská spoločnosť. Našim predmetom podnikania sú ve...

Centrum pre filantropiu n.o.

Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj filantropie a občianskej spo...

ATNA, s.r.o.

Zameriava sa na rozvojovo-motivačné programy, teambuilding a osobnostn...

Pflegedahoam - Júlia Šlosárová

Firma Pflegedahoam sa zaoberá prepravou osôb do Rakúska. Taktiež porad...

A&T solutions, s.r.o.

Spoločnosť A&T solutions ponúka široké portfólio služieb v oblasti...

CNS EuroGrants s.r.o.

Komplexné poradenstvo pri získavaní finančnej pomoci z národných zdroj...

Ing. Peter Pagáč

Kamenný aj inetrnetový obchod so spodným prádlom, pančuchami a ponožka...

Produkty (nájdených 38 produktov)

Prenajmite nám Vašu pôdu!

Prenajmite nám Vašu pôdu!

Vždy vyššie nájomné, vyplatenie nájomného vopred, pomoc pri lokalizácií parciel, bezplatné právne poradenstvo.

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne služby v oblastiach auditu (štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, príprava a audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit), účtovnícka a miezd (komplexné vedenie účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie mzdovej a personálnej a...

Poradenstvo

Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo. Poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky, daňová optimalizácia a plánovanie, pomoc pri daňovej registrácii, finančné analýzy, kompletný servis pri zakladaní nových spoločností aj zahraničných.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
Personálne poradenstvo

Personálne poradenstvo

Sme zameraní na poradenstvo v oblasti: Personálne poradenstvo v oblastiach: * Definovanie a popis procesu riadenia ĽZ * Pomoc pri definovaní podnikovej kultúry * Vypracovanie etického kódexu spoločnosti * Vypracovanie etického kódexu, postupov pri uvoľňovaní zamestnancov * Analýza vzdelávacích potri...

 • Lokalita: Bratislava-Petržalka
Stavebno-obchodná činnosť

Stavebno-obchodná činnosť

Stavebno obchodná firma DODO MONT pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. V samotných začiatkoch sa venovala interiérovým úpravám a dokončovacím prácam. Postupne sme sa vypracovali na kompletné realizovanie interiérových úprav, ako sú omietkárske, maliarske a natieračské práce. Obklady a dlažby, vše...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Fintice
Logo firmy

Pomoc pri predaji a marketingu

Okrem vlastných služieb prieskumu trhu, konkurenčného spravodajstva a strategického poradenstva, môžeme klientov ďalej podporovať aj pri implementácii ich stratégie vstupu na trh, a to priamo našimi konzultantmi, alebo prostredníctvom našej siete lokálnych partnerov s rôznymi oblasťami expertízy.

 • Lokalita: Senec
Logo firmy

Teplo zo slnka

Ponúkame solárne zostavy s vákuovými trubicami zo životnosťou do 30 rokov, zostavy s plochými kolektormi pre rodinné a bytové domy, firmy a iné. Odborné konzultácie na mieste realizácie, poradenstvo. Pomoc pri získavaní štátnej dotácii. Montáž na novostavby,prestavby, rekonštrukcie, domontovanie.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Titulok Vašej ponuky

Titulok Vašej ponuky

Firma LAMPER so svojimi odborne vyškolenými zamestnancami je schopná realizovať nielen strechy rodinných domov ale aj komplexné služby od poradenstva v oblasti šikmých striech, pomoci pri výbere tých správnych materiálov, výpočtov spotreby, vypracovania cenovej ponuky a v neposlednom rade samotnej r...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Banská Bystrica
Dodanie a pokládka podlahových krytín

Dodanie a pokládka podlahových krytín

Linotex Poprad vykonáva kompletné dodávky podláh s poradenstvom a montážou podlahových krytín. Poradíme pri výbere vhodnej podlahovej krytiny, vypracujeme cenovú kalkuláciu, vykonáme obhliadku, zameriame miestnosti, zmeriame vlhkosť pomocou CM, pripravíme podklad (brúsenie, penetrácia, nivelizácia),...

 • Cena: podľa druhu a množstva
 • Lokalita: Poprad
Žumpy a zberné nádrže na vodu

Žumpy a zberné nádrže na vodu

Žumpy a plastové nádrže, ktoré vyrábame, sú určené na zachytávanie odpadových vôd v miestach, kde napojenie na kanalizáciu nie je možné. Možnosť využitia našich zberných nádrží na vodu je naozaj široká, od zberných nádob na odpadovú vodu, na vodu dažďovú, ako aj na vyčistenú vodu z čistiarne odpadov...

 • Lokalita: Jarok
Mzdová agenda

Mzdová agenda

Personálne poradenstvo, odborná pomoc pri výbere zamestnancov, prihlasovanie a odhlasovanie Szčo, závodov, zamestnancov, mzdová evidencia, vedenie mzdového listu, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, príkazy k úhrade atď.

 • Lokalita: Nitra
Interiérové poradenstvo

Interiérové poradenstvo

Predstavuje všetky ostatné činnosti nezačlenené do predchádzajúcich bodov. Napr. pomoc pri výbere vhodného osvetlenia, doporučenie farebných odtieňov, správne rozmiestnenie nábytkových prvkov v interiéri.

 • Lokalita: Žiar nad Hronom
Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo

Vzhľadom na viacročnú skúsenosť konateľa a partnerov firmy vo finančnom manažmente a organizácii riadenia, ako aj v príprave a hodnotení vybraných projektov finančnej pomoci EÚ, ponúkame firmám spoluprácu v základných okruhoch poradenskej činnosti.

 • Lokalita: Trnava

Doplnkové služby

Pri kúpe látok v našej predajni (resp. využití krajčírskych služieb) poradenstvo pri navrhovaní šiat a kostýmov zdarma (nákres, pomoc pri inšpirácii a výbere látok, zdobenia atď.), zásielková služba (tovar posielame aj na dobierku)

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo

Metodická pomoc pri zavádzaní účtovných postupov do systému účtovníctva. Metodická pomoc pri spracovaní interných smerníc. Pomoc pri implementácií legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich s príslušných relevantných zákonov do systému účtovníctva.

 • Lokalita: Bratislava - Petržalka

Individuálne nešpecifikované poradenstvo

Pomoc pri riešení problémov, poradenstvo šité na mieru, nešpecifikované poradenstvo podľa požiadaviek klienta, konzultácie a poradenstvo.

 • Lokalita: Nitra

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Pomoc pri zavádzaní účtovníctva, pomoc pri spracovaní účtovnej závierky. Stálych klientov oboznamujeme s aktuálnymi zmenami zákonov a upozorňujeme na prípadný dosah na ich činnosť.

 • Lokalita: Šenkvice
Poradenstvo

Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo. Poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky, daňová optimalizácia a plánovanie, pomoc pri daňovej registrácii, finančné analýzy, kompletný servis pri zakladaní nových spoločností aj zahraničných.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
 Poradenstvo manažérske a personálne

Poradenstvo manažérske a personálne

Sme zameraní na poradenstvo v oblasti: Personálne poradenstvo v oblastiach: * Definovanie a popis procesu riadenia ĽZ * Pomoc pri definovaní podnikovej kultúry * Vypracovanie etického kódexu spoločnosti * Vypracovanie etického kódexu, postupov pri uvoľňovaní zamestnancov * Analýza vzdelávacích potri...

 • Lokalita: Bratislava-Petržalka
Poradenstvo a školenie na stavbe

Poradenstvo a školenie na stavbe

Naša ponuková paleta je široká: oboznámenie so špecifickými spracovateľskými kritériami, efektívne používanie strojov a špeciálneho náradia, pomoc v oblasti výmerov, rozdelenia krytinových pásov, škárovacie techniky, komplikované detaily, použitie moderných klampiarskych a systémových techník atď.

 • Lokalita: Bratislava-Petržalka
Logo firmy

Pomoc pri predaji a marketingu

Okrem vlastných služieb prieskumu trhu, konkurenčného spravodajstva a strategického poradenstva, môžeme klientov ďalej podporovať aj pri implementácii ich stratégie vstupu na trh, a to priamo našimi konzultantmi, alebo prostredníctvom našej siete lokálnych partnerov s rôznymi oblasťami expertízy.

 • Lokalita: Senec
Popis obrázku

Účtovnícke a daňové poradenstvo

Ako spoločnosť sa nešpecializujeme len na jednu oblasť. Neustálym vzdelávaním sa vieme klientom poskytnúť služby v oblastiach ako:* Účtovníctvo - vedieme pre vás jednoduché a podvojné účtovníctvo (komplexne alebo čiastkovo)* Mzdy a personalistika vrátane poradenstva pri výbere vhodných pracovníkov* ...

 • Cena: http://www.tinatax.sk/sk/cennik
 • Lokalita: Bratislava
Komplexné riešenia zateplení a izolácií budov

Komplexné riešenia zateplení a izolácií budov

Naša spoločnosť FASADENA, s.r.o. | fasáda Pezinok zabezpečuje predaj komplexného riešenia zateplení a izolácií budov, stavieb a predaj fasád od roku 2008. Vytvárame farebné riešenia interiérov a exteriérov, pomocou dekoračných techník vytvárame jedinečný dizajn. Ďalej poskytujeme nátery dreva, náter...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Stavebné poradenstvo

Stavebné poradenstvo

Zahŕňa odbornú pomoc v oblasti realizácie a prípravy osobám a spoločenstvám, ktorý sa rozhodli pre obnovu, či novú výstavbu. Oboznámiť ich celou problematikou danej oblasti a čo všetko je potrebné k uskutočneniu ich predstáv. Odporučíme vhodné materiály aj kritéria pre výber zhotoviteľa.

 • Lokalita: Humenné
Bezpečnostnotechnické služby

Bezpečnostnotechnické služby

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu ( BTS ) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvi...

 • Cena: www.bozpo.eu
 • Lokalita: Prievidza
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Ústne daňové poradenstvo, písomné daňové poradenstvo = vypracovanie písomného stanoviska, odvolania voči rozhodnutiu správcu dane, pomoc pri vypracovaní daňového priznania k rôznym daniam, zastupovanie v daňovom konaní atď.

 • Lokalita: Nitra
Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Právne služby (právnu pomoc a právne zastúpenie) poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku. V advokátskej kancelárii je možné čiastočne komunikovať v anglickom a ruskom jazyku. Právne služby len v anglickom jazyku, zabezpečí v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou.

 • Lokalita: Bratislava
Kuchynské linky - na mieru

Kuchynské linky - na mieru

Ponúkame širokú paletu kuchynských liniek, široký výber materiálu, poradenstvo pri návrhu kuchyne, pomoc pri výbere spotrebičov, kuchyne podľa Vaších predstáv.

 • Lokalita: Nitra

Finančné poradenstvo

Naším cieľom je spokojnosť. Privátna finančná stratégia Vám umožní získať vyššie výnosy, platiť nižšie poplatky a celkovo tak dosiahnuť lepšieho využitia svojich financií. Pomocou najmodernejšieho poradenského softvéru Vám zhotovíme Privátnu finančnú stratégiu, v ktorej bude všetko prehľadne zhrnuté...

 • Cena: dohodou
 • Lokalita: Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo

Poskytovanie sústavnej pomoci formou účtovného, mzdového a daňového poradenstva pri spracovaní účtovníctva a relevantných výkazov.

 • Lokalita: Bratislava - Petržalka

Pre spoločnosti - Occupational Safety & Health, Fire Protection

Vám ponúka širokú škálu služieb v oblasti ochrany zdravia pri práci, prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, metodickej pomoci a poradenstva pri zabezpečovaní povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

 • Lokalita: Bratislava

Účtovné a ekonomicko-právne poradenstvo

Obchodné (zakladanie obchodných spoločností), metodické (zmeny v postupoch účtovania), sociálne a mzdové (zmeny v príslušných právnych normách). Pomoc pri oceňovaní, nadobúdaní, zakladaní podnikov, rozdeľovaní, zlučovaní a pri zmenách miestneho podnikateľského prostredia.

 • Lokalita: Bratislava