Firmy (nájdených 63 firiem)

Súkromná stredná odborná škola

súkromná stredná odborná škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, ...

AISE Slovakia, s. r. o.

Ročné a polročné stredoškolské študijné pobyty v zahraničí - USA, Neme...

Alexandr Rychecký - O.S.DIVIDLO

Dramatická výchova - Výchova divadlem + divadelní soubor DIVIDLO Ostra...

British International School Bratislava

Britská medzinárodná škola v Bratislave bola založená v roku 1997 a mo...

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Poskytovanie gymnaziálneho vzdelávania s výraznejším uplatňovaním nábo...

ENLAP, s.r.o.

Jazykové kurzy a študijné pobyty v zahraničí pre dospelých, deti a mlá...

Gymnázium Františka Švantnera

Gymnázium Františka Švantnera - SŠ (4 - ročné + reálne 8 - ročné štúdi...

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským

Naša škola je najväčším maďarským gymnáziom s právnou subjektivitou na...

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Gymnázium s osemročným a štvorročným štúdiom. Bilingualná škola.

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu a Jazyková škola pri Gymnáziu M. M. Hodžu

Škola poskytuje gymnaziálne vzdelanie. V jazykovej škole ponúkame kur...

Gymnázium Milana Rúfusa

Všeobecné vzdelanie, príprava na vysokoškolské štúdium, voliteľnosť z ...

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Gymnázium 5-ročný bilingválny odbor slovensko-anglický 8-ročný odbo...

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA, Školská 9, 91441 Nemšová

Stredná odborná škola sa zaoberá prípravou mládeže inklinujúcej k cest...

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8 v Košiciach

Škola poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch 822...

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Střední odborná škola nadregionálního typu se studijními obory zaměřen...

OA Prievidza

Ponúkame vzdelávanie v odbore obchodná akadémia a hospodárska informat...

Obchodná akadémia, Nitra

Poslaním našej školy je umožniť žiakom získať úplné stredné odborné vz...

Obchodní akademie Praha, s.r.o.

Škola zaměřená na ekonomické předměty. Lze studovat i anglický program...

PESMENPOL, spol. s r.o.

Firma PESMENPOL spol.s r.o., Prešov je výrobcom profesionálnych športo...

Prvé slovenské literárne gymnázium

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej je prvá a jediná škola na...

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

ŠÚV Košice poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie (4- ročné štúdium a...

Spojená škola, Rožňava

Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami: M...

Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice

Športové gymnázium je niekoľkonásobným držiteľom titulu „Škola roka“ z...

Športový klub Šport pre všetkých Košice

Školské športové ligy v športoch: Atletika, basketbal, futbal, hádzaná...

Stredná odborná škola

ZSŠ potravinárska je stredná odborná škola s pravnou subjektivitou.Zri...

Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Odborné vzdelávanie v odbore elektrotechnika, energetika, informačné ...

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa

SOŠ Šaľa vzdeláva študentov v 4-ročnom študijnom odbore agropodnikanie...

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Stredná odborná škola s maturitou. Odbory: farmárstvo 4210M04, poľnoh...

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Výučba v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky, zváračské a...

Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Poskytovanie stredoškolského vzdelania v oblasti strojárstva, drevárst...

Stredná odborná škola, príspevková organizácia

vzdelávanie - kuchár, čašník, kaderník, spoločné stravovanie, vlasová ...

Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Stredná odborná škola, V.Paulinyho-Tótha 31/5, 905 01 Senica Zriaďova...

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

Škola sa nachádza v príjemnom a tichom prostredí neďaleko železničnej ...

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA

SPŠ strojnícka v Prešove je jedna z najväčších stredných odborných škô...

Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica

Výchova stredných technických kádrov (študijné odbory s maturitou) v o...

Stredná zdravotnícka škola

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice poskytuje štúdium v o...

Stredná zdravotnícka škola -EK Dunajská Streda

Škola uskutočňuje vzdelávanie - denné a popri zamestnaní v zdravotníck...

Stredná zdravotnícka škola, Nitra

Stredná zdravotnícka škola v Nitre dýcha už vyše 60-ročnou históriou a...

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

výuka žáků oborů Pedagogické lyceum, Sociální činnost - sociálně výcho...

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

škola je zameraná pre prácu s Rómskou národnostnou menšinou (Rómsky ja...

Súkromná stredná odborná škola PAMIKO

prevádzka Súkromnej SOŠ PAMIKO výchovno-vzdelávacia činnosť v učebnýc...

Súkromná stredná odborná škola veterinárna

Súkromná stredná odborná škola veterinárna poskytuje vzdelávanie v odb...

Súkromná stredná odborná škola, VINIFERA spol.s.r.o

Súkromná stredná odborná škola, Štefánikova 94, 900 01 Modra zriaďova...

Súkromná stredná umelecká škola

výchova a vzdelávanie v oblasti propagačnej grafiky, propagačného výtv...

Súkromná stredná umelecká škola filmová

Filmová škola je jedinou strednou školou svojho druhu na Slovensku. Po...

Súkromné gymnázium

7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-nemecké) 7902J g...

Súkromné gymnázium

Bilingválne slovensko-anglické gymnázium, ktoré ponúka kvalitné 5-ročn...

Súkromné gymnázium. Topoľčany

Stredoškolské gymnaziálne - päť ročné bilingválne štúdium (slovensko-...

Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra

výchova a vzdelávanie študentov v odboroch tanec, hudobno-dramatické u...

Súkromné športové gymnázium

-škola kladie dôraz na kvalitný výchovno – vzdelávací proces, poskytuj...

Produkty (nájdených 41 produktov)

Súkromné športové gymnázium - ELBA

Súkromné športové gymnázium - ELBA

Poslaním školy je pripraviť študentov vo všeobecno - vzdelávacej oblasti prostredníctvom humanitných a prírodovedných predmetov na vysokoškolské štúdium. Rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy pripravujeme absolventov aj pre súčasný športovo spoločenský trh práce, kde sa uplatnia ako aktívni športov...

 • Lokalita: Prešov
Mop na umývanie podlahy

Mop na umývanie podlahy

Rúčky hliníková, uchyt bavlneného mopu z plastu.

 • Lokalita: Prešov
Lavičky s vešiakmi obojstranné

Lavičky s vešiakmi obojstranné

Vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. Farba podľa želaní zákazníka. Dĺžka sa prispôsobuje rozmerom šatne.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času pre školy Séria Mini

Profesionálne zariadenia na meranie času pre školy Séria Mini

Určená do malých telocviční a gymnastických hál.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 Profi

Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 Profi

Sú určené pre športy basketbal, volejbal, hádzaná, futbal.

 • Lokalita: Prešov
ertikálny systém deliaceho závesu s manuálnym ovládaním

Vertikálny systém deliaceho závesu s manuálnym ovládaním

Univerzálny typ závesu, ktorý je ukotvený o konštrukciu strechy športového objektu, ktorá je špecifický upravená pred montážou.

 • Lokalita: Prešov
ertikálny systém deliaceho závesu s elektrickým ovládaním

Vertikálny systém deliaceho závesu s elektrickým ovládaním

Univerzálny typ závesu, ktorý je ukotvený o konštrukciu strechy športového objektu, ktorá je špecificky upravená pred montážou.

 • Lokalita: Prešov
Tribúny skladacie

Tribúny skladacie

Vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. Farba podľa želaní zákazníka. Na konštrukcii je umiestnená sedacia časť, ktorú tvoria drevené lavičky alebo plastikové sedadlá rôznych tvarov a farby.

 • Lokalita: Prešov
Hádzanárske bránky z oceľového profilu povrchovo upraveného

Hádzanárske bránky z oceľového profilu povrchovo upraveného

Skladateľné ramená, vyrábajú sa aj so skráteným rozmerom ramena podľa vzdialenosti koncovej čiary od steny.

 • Lokalita: Prešov
Gymnastická hrazda univerzálna - dve polia

Gymnastická hrazda univerzálna - dve polia

Stĺpy hrazdy sú vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. V podlahe sú ukotvené pomocou montážnych puzdier.

 • Lokalita: Prešov
Futbalová bránka tréningová ( prenosná )

Futbalová bránka tréningová (prenosná)

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu so skladateľnými ramenami a váhou 45 kg.

 • Lokalita: Prešov
Stojan na bedminton

Stojan na bedminton

Prenosný stojan na bedminton so závažím.

 • Lokalita: Prešov
Zostava oceľových profilov

Zostava oceľových profilov

Zostava oceľových profilov montovaných na stenu slúžiacich k uchyteniu volejbalovej siete.

 • Lokalita: Prešov
Viacfunkčné stĺpy oceľové na volejbal

Viacfunkčné stĺpy oceľové na volejbal

Vyrobené z profilu 80 x80 mm, ktorý je pozinkovaný. Vhodné pre použitie do vonkajšieho prostredia.

 • Lokalita: Prešov
Zostava basketbalovej konštrukcie - prenosná

Zostava basketbalovej konštrukcie - prenosná

Je vhodná do vonkajšieho prostredia na tréning a tiež do záhrady rodinného domu.

 • Lokalita: Prešov
Zostava basketbalovej konštrukcie - jednostĺpová

Zostava basketbalovej konštrukcie - jednostĺpová

Určené pre hru na školských a mestských ihriskách. Konštrukcia a rám dosky je pozinkovaný aby sa zabránilo vzniku korózii.

 • Lokalita: Prešov
Basketbalové dosky Tréningové

Basketbalové dosky Tréningové

Basketbalová doska sklenená a epoxidovo – laminátová uložená do kovového rámu.

 • Lokalita: Prešov
Sklápacia basketbalová obruč

Sklápacia basketbalová obruč

Vyrobená v súlade s predpismi Fiba, vysoká trvácnosť.

 • Lokalita: Prešov
Zostavy na upratovanie

Zostavy na upratovanie

Konštrukcia povrchovo upravená práškovaním.

 • Lokalita: Prešov
Vozík na odpadky

Vozík na odpadky

Vyrobený z oceľových rúrok, konštrukcia je skladateľná čo umožňuje nenáročný priestor na skladovanie.

 • Lokalita: Prešov
Lavičky do šatní

Lavičky do šatní

Vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. Farba podľa želaní zákazníka. Sedacia časť vyrobená z drevených dosák povrchovo upravených bezfarebným ekologickým lakom.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 junior

Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 junior

Sú určené pre športy basketbal, volejbal, hádzaná, futbal.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času Séria DTS 200

Profesionálne zariadenia na meranie času Séria DTS 200

Určené pre medzinárodné stretnutia a najvyššie celoštátne súťaže.

 • Lokalita: Prešov
Vertikálny systém deliaceho závesu elektrickým ovládaním

Vertikálny systém deliaceho závesu elektrickým ovládaním

Univerzálny typ závesu, ktorý je ukotvený o konštrukciu strechy športového objektu, ktorá je špecifický upravená pred montážou.

 • Lokalita: Prešov
Tribúna skladacia – plastové sedisko

Tribúna skladacia – plastové sedisko

Tribúny môžu byť ukotvené o stenu alebo sa dodávajú ako pojazdné .

 • Lokalita: Prešov
Tenisové stapy hliníkové

Tenisové stapy hliníkové

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu, ukotvené v podlahe pomocou montážnych puzdier. Sú vhodné do športových hál ale aj vonkajších tenisových kurtov.

 • Lokalita: Prešov
Hádzanárske bránky profesionálne

Hádzanárske bránky profesionálne

Rám je vyrobený z jedného celku, čo zaručuje dlhodobú životnosť a stabilitu. Ramená sú vyrobené z ocele a následne pozinkované.

 • Lokalita: Prešov
Prenosný vozík na futbalové bránky

Prenosný vozík na futbalové bránky

Zostava dvoch vozíkov zabezpečí pohodlnú a bezpečnú manipuláciu s bránkami. Zabráni sa nežiadúce poškodenie podlahy alebo trávnika.

 • Lokalita: Prešov
Futbalová bránka profesionálna

Futbalová bránka profesionálna

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu, povrchovo upravené na bielo alebo doplnené farebným prúžkom.

 • Lokalita: Prešov
Vešiak na siete

Vešiak na siete

Umožňuje rýchle navinutie a rozvinutie siete a výhodné skladovanie.

 • Lokalita: Prešov
Rozhodcovské stanovište

Rozhodcovské stanovište

Výšku sediska je možné upravovať mechanicky. Ľahká manipulácia pri odkladaní pomocou upevneného kolieska.

 • Lokalita: Prešov
Viacfunkčné stĺpy hliníkové na volejbal

Viacfunkčné stĺpy hliníkové na volejbal

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu, ukotvené v podlahe pomocou montážnych puzdier. Dajú sa využiť aj pre športy tenis a bedminton.

 • Lokalita: Prešov
 Zostava basketbalovej konštrukcie - dvojstĺpová

Zostava basketbalovej konštrukcie - dvojstĺpová

Určené pre hru na školských a mestských ihriskách. Konštrukcia a rám dosky je pozinkovaný aby sa zabránilo vzniku korózii.

 • Lokalita: Prešov
Zariadenie na nastavovanie výšky basketbalovej obruče

Zariadenie na nastavovanie výšky basketbalovej obruče

Mechanizmus umožňuje zmenu výšky basketbalovej dosky z klasickej výšky 305 cm až na výšku 260 cm (minibasketbal).

 • Lokalita: Prešov
Basketbalové dosky Profesionálne

Basketbalové dosky Profesionálne

Basketbalová doska profesionálna sklenená a epoxidovo – laminátová uložená do kovového rámu.

 • Lokalita: Prešov