Firmy (nájdených 77 firiem)

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421905493317

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

Ján Nyári

Adresa
Dubník 556, 941 35 Dubník
E-mail
email  
Web
http://www.nyari.sk
Telefón
+421905666551

Poradenstvo, dodávky, montáž a servis plynoinštalácií, vody, ústredného kúrenia, kotlov, plynových spotrebičov a centrálneho vysávania.

3E Energo

Zaoberáme sa optimalizáciou energetických sústav, ako je odstraňovanie...

AAA - Freelance - Ing. Miroslav Košík

Poskytujem technické preklady z týchto oblastí: chémia, geológia, stro...

Alexander Fehér F E E R

Obchodná činnosť kanalizácia, odpad, voda, odtok, betonové šachty, uli...

Aqua-servis - Slavomír Jacenko

Predaj, montáž a servis priemyselných a domácich zariadení na úpravu v...

AQUAPAL spol. s r.o.

PROSIM o pridání vhodných kategorii: Inžiniersko-dodavateľská firma. D...

AQUASPIŠ spol. s r.o.

Spoločnosť sa zameriava na prevádzkovanie verejných kanalizácií a vod...

AQUATECH PLUS s.r.o.

Medzi naše služby patrí úprava vody, chemické čistenie vody a poradens...

ARGOS-Chem, s.r.o.

ARGOS-Chem, s.r.o., Bojná - Chemická úprava jednotlivých typov energet...

Auto Technik Slovakia

Spoločnosť je na trhu viac ako 10rokov.Má za sebou prácu v zahraničí a...

BIOCLAR, a.s.

Spoločnosť je projektantom a realizátorom stavieb v oblasti biologické...

Celeste - Environmentálne siete , servis a administratíva pre SR

1.Rozbory vody a posúdenie jej kvality 2.Zabezpečenie úpravy vody v pr...

Chem expres, s.r.o.

Chemické čistenie energetických zariadení (kotly, kompresory, výmenník...

CHEZAR, spol. s r.o.

Filtračná a separačná technika a úprava vôd. Membránove procesy, mikro...

Earth Resources s.r.o.

Uprava vody pre priemysel, potravinarstvo, zdravotnictvo, gastronomiu ...

Edgar Mertens

ÚPRAVA VODY: -magnetická úprava (SUPERMAG) -filtračné zariadenia -auto...

EKO – DAMI s. r. o.

Poskytovanie služieb v oblasti životného prostredia - v odpadovom hosp...

ELmarcos s.r.o.

Vykonávame elektroinštalácie s revíziami elektrických zariadení. Elekt...

EZV, spol. s r.o.

Výroba, montáž, predaj, servis, poradenstvo, návrh: - prístroje na ne...

GEOLAB, s.r.o.

Laboratórium analýzy vôd a zemín rozbory všetkých typov vôd, vybrané ...

Geotechnická spoločnosť - GES, s.r.o.

Geotechnická spoločnosť - GES, s.r.o., Bratislava - Laboratórne a teré...

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Geologický prieskum životného prostredia, prieskum a sanácia starých a...

GIMMA, s.r.o.

Firma dodáva technológie pre povrchové úpravy a čistenie vzduchu na kľ...

HD-Drill s.r.o.

Zaoberáme sa inžinierskymi sieťami, horizontálne riadenými vrtmi, pret...

Hydro Real Group s.r.o.

Naša firma sa zaoberáva so studniraskou prácou (vŕtanie, prehĺbovanie ...

Hydrodrilling s.r.o.

Spoločnosť Hydrodrilling s.r.o. je odborná firma špecializovaná na kom...

Hydropol - Rudolf Polák, spol. s r.o.

Likvidácia nebezpečných odpadov. Hydrogeologický prieskum.

Hydrovrt a.s.

Spoločnosť Hydrovrt a.s. je odborná firma s vyše 50-ročnou tradíciou š...

I N G E O a.s. Ž I L I N A

- inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum - analýza vôd, zem...

INGEO - ENVILAB, s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti INGEO-ENVILAB, s.r.o. je vykoná...

Ivan Smutný - AQUAFIND

Sme odborníkmi na lokalizáciu porúch rozvodov vody, taktiež robíme lok...

Ján Dučák

Vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce, inštalatérstvo.

Jozef Habuda H - STYLE

Zabezpecovanie pitmeho rezimu vydajnikmi vody a pitnou vodou v balenia...

Jozef Jánošík

Poskytujem vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce, kanalizácia, zem...

Július Michalik

Zemné a výkopové práce; Kopanie studní; Čistenie a prehlbovanie stud...

Ladislav Bolebruch

rozvody vody kurenia plynu montaz kotlov s automatickym podavan...

LIBARO, s. r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti je starostlivosť o vodu od jej získavania z...

MEREGA CONTROLS s.r.o.

Návrh, dodávka a inštalácia úpravy vody pre domácnosť, priemysel a ene...

Michal Ištok IM - EL

Firma sa zaoberá elektroinštaláciami , rozvodmi vody , satelitnej tech...

Michal Pavelka - KRTKOVANIE. EU

Poskytujeme čistenie a monitoring kanalizácie. Pomocou našich vozidiel...

Milan Valter - MIVA

tepelné čerpadlá, klimatizácia, filtrácia vody, technologické zariaden...

Miroslav Baláž - MBR

Predaj materiálu od výrobcov: VIEGA, GEBERIT, HONEYWELL, KORADO, COMIS...

OWA Slovensko, s.r.o.

Zaoberáme sa predajom plnoautomatických zmäkčovačov vody so zabudovan...

Peter Tomovčík - CULLIGAN

spolocnost sa zaobera upravou vod pre priemysel, domacnosti, mesta, ho...

Petr Abraham

Naše firma vyrábí, dodává a montuje systém podlahového topení Euro Cal...

PH Group s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá Elektroinstalaciou /pripojky,rozvody elektriky d...

ProMinent Slovensko, s.r.o.

ProMinent je spoľahlivý partner pre dodávky v oblasti úpravy vody a vý...

RNDr. Ján Grech - Penetra

Geologický prieskum pre stavebné účely, inžinierskogeologický prieskum...

RNDr. Miroslav Drahoš - HYDROS, s.r.o.

Vykonávame prieskum znečistenia, hydrogeologický prieskum, inžiniersko...

Produkty (nájdených 139 produktov)

Vrtné práce

Vrtné práce

Realizujeme vrtnými súpravami ZIF 650 , URB - 2.5A, FRASTE Multidrill ML, LS 25, penetračná súprava BOROS. Podľa geologických podmienok používame tieto spôsoby vŕtania : jadrové vŕtanie pomocou tvrdokovových koruniek priemeru 76 až 300 mm, plnoprofilové vŕtanie valivým dlátom do priemeru 311mm, vŕta...

Hydrogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd pre hromadné a individuálne zásobovanie, posúdenie kvality vôd na pitné účely, hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá (systém voda-voda), vŕtanie studní do hĺbky 200 m, návrhy pásiem hygienickej ochrany existujúcich a nových vodárenských zdrojov, ...

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Geologický prieskum životného prostredia - prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží - prieskum radónového rizika - monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov) - prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov.

Analytika pre hydrogeológiu

Analytika pre hydrogeológiu

Kompletná analytika podzemných vôd, hydrochemické výpočty a klasifikácia podzemných vôd, stanovenie agresivity vôd na železné konštrukcie a na betón.

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Geologický prieskum životného prostredia

Geologický prieskum životného prostredia

Prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží, prieskum radónového rizika, monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov), prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov, realizácia odplyňovacích vrtov na skládkach odpadov, odber vzoriek skládko...

Inžinierskogeologický prieskum

Inžinierskogeologický prieskum

Komplexný prieskum pre zakladanie všetkých druhov stavieb, geologické posudky pre individuálnu bytovú výstavbu, stabilitné posúdenie zosuvných deformácií s návrhom sanácie, odbery vzoriek a geomechanické skúšky zemín, diamantové vŕtanie na jadro WIRE-LINE do hĺbky 300m, realizácie dynamických penetr...

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves
 • Telefón: +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Čistenie vody

Čistenie vody

Výroba a predaj zariadení na ochranu životného prostredia - čistenie vody.

 • Lokalita: Sereď
Chemické čistenie

Chemické čistenie

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá chemickým čistením energetických zariadení (kotly, kompresory, výmenníky, chladiace veže) od vodného kameňa. Predaj bakteriálnych zmesí do septikov. Chemické čistenie energetických zariadení + ozónové čistenie a ultrazvukové čistenie. Ošetrovanie energetických zariad...

 • Lokalita: Topoľčany
Úprava vôd

Úprava vôd

Reverzná osmóza známa tiež ako hyperfiltrácia je najjemnejším známym spôsobom filtrácie vody. Tento proces umožňuje z vody odstrániť aj tak malé častice, ako sú ióny.

 • Lokalita: Bratislava
Hydrogeologické posudky a prieskumy

Hydrogeologické posudky a prieskumy

Hydrogeologické posudky na vypúšťanie odpadovej vody z domovej ČOV do podzemnej vody (do horninového prostredia). Hydrogeologické prieskumy, prieskumy znečistenia podzemnej vody a zemín. Odbery vzoriek vôd a dodanie výsledkov chemických analýz.

 • Cena: Cena dohodou
 • Lokalita: Kordíky
Enviromentálne záťaže

Enviromentálne záťaže

Riešenie problematiky environmentálnej záťaže: určenie, či ste za environmentálnu záťaž zodpovedný, alebo nie, odborné konzultácie a pomoc v správnom konaní pri určovaní stupňa zodpovednosti za environmentálnu záťaž, plán prác environmentálnej záťaže – vypracovanie dokumentácie pre obvodný úrad živ...

 • Cena: podľa dohody
 • Lokalita: Kordíky
Bazény z polypropylénu

Bazény z polypropylénu

Bazény sú vyrábané zváraním z polypropylénu bledomodrej farby. Farebná stálosť je zabezpečená prídavkom ÚV stabilizátora priamo pri výrobe polypropylénu. Technológia výroby zabezpečuje vysokú kvalitu a pevnosť bazénového telesa. Bazény môžu byť osadené v exteriéri aj v interiéri.

 • Lokalita: Nitra
Automatické zmäkčovacie filtre

Automatické zmäkčovacie filtre

Zmäkčovacie filtre slúžia na elimináciu tvrdosti vody. Tvrdá voda spôsobuje vznik usadenín vodného kameňa. Vodný kameň je častou príčinou porúch v rozvodných vodovodných systémoch. Najväčšie problémy spôsobuje v energetických vykurovacích a chladiacich systémoch.

 • Lokalita: Nitra
Čistenie splaškových odpadových vôd

Čistenie splaškových odpadových vôd

Technológie čistenia splaškových odpadových vôd sú navrhované na mieru po posúdení všetkých vstupných podkladov a požiadavok na kvalitu vyčistenej vody. Navrhované technológie pracujú na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu.

 • Lokalita: Nitra
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

 • Lokalita: Spišská Nová Ves
Inžinierska geológia

Inžinierska geológia

Komplexný inžiniersko-geologický prieskum pre všetky druhy podzemných, priemyslových, líniových, hydrotechnických a ekologických stavieb. Posúdenie stability zosuvných území s návrhom sanačných opatrení.

 • Lokalita: Kuchyňa
Vrty na tepelné čerpadlá

Vrty na tepelné čerpadlá

Vŕtanie ponorným kladivom s priebežným pažením do hĺbky viac ako 100 metrov.

 • Lokalita: Kuchyňa
Studniarska práca

Studniarska práca

Naša firma sa zaoberá so studniarskou prácou (vŕtanie, prehlbovanie a čistenie). Činnosť v oblasti studniarských prác sme zahájili v roku 2003, a od vtedy máme za sebou mnoho desiatok spokojných zákazníkov.

 • Lokalita: Kajal
Riadenie technológií v oblasti energetiky

Riadenie technológií v oblasti energetiky

Štúdie, analýzy a návrhy riešenia riadenia technológií v oblasti energetiky.

 • Lokalita: Trnava
Kúrenie, plyn, voda a kanalizácia

Kúrenie, plyn, voda a kanalizácia

Firma Nyári úspešne pôsobí na trhu od roku 1993. Činnosť firmy je orientovaná prevažne na poskytovanie komplexných služieb v oblasti vodovodných a teplovodných rozvodov. Postupom času sme realizovali množstvo projektov v rôznych rozsahoch od aplikácií v rodinných domoch, bytových domoch až po výrobn...

 • Lokalita: Dubník
Fyzikálna úpravy vody

Fyzikálna úpravy vody

IPP, ( ionovopolarizačný prístroj) pracuje bez obsluhy, bez údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Chemický obsah vody sa nemení, všetky mineráli sú zachované, avšak tieto vďaka IPP strácaju schopnosť usádzať sa. IPP taktiež upravuje pH z neutrálnej hodnoty 7 na hodnoty 7,3-7,4, čo je pH ľuds...

 • Lokalita: Pezinok
nasa praca

Kopanie cistenie a prehlbovanie studni

Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Navyše je náš profesionálny personálrýchleho a efektívneho riešenia Vašej zákazky. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť. Zaoberame sa kopanim cistenim a prehlbovanim stu...

 • Cena: dohodou
 • Lokalita: Výčapy-Opatovce
Veľké pozemky na predaj !

Veľké pozemky na predaj !

19 hektárový pozemok na predaj, 1 vlastník, medzi BB a ZV ---- Muničný sklad na predaj, 30 ha ---- 12 hektárový pozemok na predaj - nad Banskou Štiavnicou

 • Cena: Cena dohodou
 • Lokalita: Kordíky
AAA – Freelance (preklady a tlmočenie)

AAA – Freelance (preklady a tlmočenie)

Poskytujem technické preklady z týchto oblastí: chémia, geológia, strojárenstvo, životné prostredie a ochrana prírody (turizmus), medicína, farmácia, obchodná korešpondencia, osobné doklady (napr.: vysvedčenia, výpisy z registra trestov, rodné a sobášne listy); KBÚ – karty bezpečnostných údajov, aut...

 • Cena: Cena: od 9,00 € za normostranu (EN) resp. 0,05 € z
 • Lokalita: Spišská Nová Ves
Plastové nádrže a zásobníky, potrubné rozvody

Plastové nádrže a zásobníky, potrubné rozvody

Nádrže a zásobníky vhodné pre skladovanie kvapalín a sypkých materiálov resp. pre použitie v technologickom procese napr. na miešanie, ako reaktory a pod. V kombinácii s dávkovaním vytvárajú kompletné jednotky skladovania a dávkovania chemických činidiel do technologických procesov.

 • Lokalita: Nitra
Úprava vody

Úprava vody

Technológie sú navrhované v automatickom režime tak, aby boli minimalizované požiadavky na obsluhu. Tým sa eliminuje ľudský faktor a prevádzkovateľovi sa šetria sa prevádzkové náklady. Zameranie v rámci úpravy vody sa sústreďuje jednak na úpravu pitnej vody a jednak na úpravu technologických vôd.

 • Lokalita: Nitra
Odborná a poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva

Odborná a poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva

Odborná a poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva - spracovanie odborných posudkov, spracovanie štúdií riešenia vodného hospodárstva, pomoc pri riešení problémov vodného hospodárstva.

 • Lokalita: Nitra
Čerpacie skúšky

Čerpacie skúšky

Overenie kvality a výdatnosti zdroja vody. Čerpanie podzemnej vody za účelom znižovania hladiny v stavebných a výkopových jamách a podpivničených priestoroch.

 • Lokalita: Kuchyňa
Hydrogeológia

Hydrogeológia

Návrh a realizácia technológie na úpravu podzemnej vody pre pitné účely. Návrh pásiem hygienickej ochrany a prevádzkových poriadkov. Hydrogeologické posudky.

 • Lokalita: Kuchyňa
Studne

Studne

Realizácia vŕtaných studní pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou pre podnikateľské subjekty, organizácie a súkromné rodinné domy. Vyhľadávanie a vytýčenie vodného zdroja, vyvŕtanie vrtu, osadenie perforovanej rúry a obsypanie prirodzeným filtrom.

 • Lokalita: Kuchyňa
Rozvádzače

Rozvádzače

Pre našich zákazníkov vyrábame rozvádzače.

 • Lokalita: Trnava
Polyfosfát kryštály 10/20

Polyfosfát kryštály 10/20

1,5 kg.

 • Cena: 21 EUR
 • Lokalita: Michalovce