123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Grafický návrh reklamy

MIKRA PLUS, s. r. o. , Hlavná 35 , Behynce

Ponúkame grafický návrh reklamy a propagačných materiálov.

Firma MIKRA PLUS, s. r. o.
Adresa Hlavná 35, Behynce
Telefónne číslo +421 904, +421 64105
E-mailová adresa krajcik@mikraplus.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Svetelné boxy

  • Lokalita: Behynce

Zatepľovacie systémy

  • Lokalita: Bratislava

Kováčske práce

  • Lokalita: Topoľníky

Systém I

  • Lokalita: Dolný Ohaj

Priemyselné svietidlá

  • Lokalita: Hliník nad Hronom

Suchá výstavba

  • Lokalita: Bratislava

Elektroinštalácie práce

  • Lokalita: Piešťany

Reflektory

  • Lokalita: Hliník nad Hronom

Ochutený nápoj Vinovka

  • Lokalita: Bardejov

Kontaktný formulár