123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Seminár Stanovenie reálnej hodnoty cenných papierov a derivátov - v príkladoch

Progres Slovakia, s.r.o., Komárnická 26 , Bratislava

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou stanovenia reálnej hodnoty v oblasti finančného majetku - cenných papierov a derivátov, ako aj s metodikou Nbs k tejto problematike.

Firma Progres Slovakia, s.r.o.
Adresa Komárnická 26, Bratislava
Telefónne číslo +421 903 440 420
E-mailová adresa petrjanos@progslov.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár