123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Seminár Stanovenie reálnej hodnoty cenných papierov a derivátov - v príkladoch

Progres Slovakia, s.r.o., Komárnická 26 , Bratislava

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou stanovenia reálnej hodnoty v oblasti finančného majetku - cenných papierov a derivátov, ako aj s metodikou Nbs k tejto problematike.

Kontaktný formulár