123dodavatel.sk
| katalóg firiem

360° spätná väzba

Barocc Communication Group, s.r.o., Čulenova 2 , Bratislava 1

Predstavuje jednu z najčastejšie používaných objektívnych hodnotiacich a analytických metód na zistenie miery osobných a pracovných kompetencií manažérov.

Firma Barocc Communication Group, s.r.o.
Adresa Čulenova 2, Bratislava 1
E-mailová adresa info@barocc.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Kurz Totálne riadenie kvality

  • Lokalita: Trenčín

Event management

  • Lokalita: Bratislava

Environmentálne manažérstvo

  • Lokalita: Bratislava

Etiketa písomného prejavu

  • Lokalita: Bratislava

Kurz Cieľové riadenie

  • Lokalita: Trenčín

Vyhľadávanie zamestnancov

  • Lokalita: Bratislava

Environment - manažment

  • Lokalita: Bratislava

Interaktívna tabuľa IQ Board PS

  • Lokalita: Partizánske

Monitoring legislatívy

  • Lokalita: Bratislava

Vyraďovacie konanie

  • Lokalita: Brezno

Kontaktný formulár