123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Európska vzdelávacia agentúra, n.o.

Solivarská 28, Prešov

Európska vzdelávacia agentúra, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na: • rozvoj vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských zdrojov, ekonomiky, financií, obchodu zamerané najmä na celoživotné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a jazykové vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, • ochrana ľudských práv a základných slobôd, • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, • spoluprácu na báze dohôd s podnikateľskými subjektmi, • organizovanie seminárov, vzdelávacích kurzov a konferencií. Európska vzdelávacia agentúra disponuje tímom skvelých pracovníkov a externých spolupracovníkov z radov kvalifikovaných učiteľov, lektorov, odborníkov z praxe spĺňajúcich najvyššie požiadavky na odbornú prípravu a rozvoj profesijných schopností. Disponujeme nadštandardne vybavenými učebnými priestormi, najmodernejšími interaktívnymi technológiami, multimediálnymi učebňami, jazykovými laboratóriami a učebňami IKT.

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.