Advokát nemecký, po slovensky a česky (slowakisch …

Advokátska kancelária nemecká, po slovensky a česky, Frankfurt am Main, Nemecko, Deutschland. Ponuka: Spolupráca/kooperácia. Som nemecký advokát slovenského pôvodu. Zastupujem slovenských a českých klientov v Nemecku. Oblasti: právo Autodopravcov, hospodárske, transportné, stavebné, špedičné, obchodné, pracovné, subdodavateľské zmluvy, vysielanie zamestnancov, pracovníkov a perzonálu do zahraničia, zmluva o vysielaní. Vypovedanie, zrušenie zmluvy a dohody. Žiadosti o pracovné povolenie a pobyt. Právne služby, poradenstvo, presadzovanie pohľadávok a nárokov, medzinárodné, trestné právo, obhajoba. Ako tlmočník a prekladateľ slovenského a českého jazyka (Dolmetscher und Übersetzer für Slowakisch (vereidigt) und Tschechisch) robím overené preklady, uznané v Nemecku, vysvedčenia, potvrdenia, diplomy, zluvy. Ako právnik: Odborné právne preklady. Nemecké právo v slovenčine a češtine: Arbeitsrecht, Kündigungsschutz, Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, atď. Zakladanie spoločností, firiem, pobočiek. Ponuka: kooperácia v Nemecku. Kontakt: Juraj Eperjesi, Rechtsanwalt, Telefon: +4969281722 E-Mail: rechtsanwalt.eperjesi@freenet.de www.rechtsanwalt-de-sk-cz.de www.advokatnemecko.de Kancelária patrí k Advokátskej komore Frankfurt nad Mohanom www.rechtsanwaltskammer-ffm.de www.brak.de


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Stiftstraße 6, 603 13 Frankfurt am Main
Web
www.advokatnemecko.de www.rechtsanwalt-de-sk-cz.de