Firmy (nájdených 53 firiem)

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421905493317

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

AL INSTRUMENTS SLOVENSKO, s.r.o.

Zaoberáme sa predajom laboratórnej techniky a príslušenstva, montáž a ...

BIOHEMLAB, spol. s r.o.

Laboratórium klinickej biochémie poskytujúce biochemické, hematologick...

CANDE s.r.o.

Sme farmaceutická spoločnosť , ktorá vyrába lieky pod firemnou značkou...

Certipo spol. s r. o.

akreditované skúšobné laboratórium na analýzu potravín, vôd, pracovnéh...

Contest s.r.o.

Firma Contest, s.r.o. sa venuje dodávkam a montáži kamerových a zabez...

CytoLab, s. r. o.

CytoLab, s.r.o. je moderným cytologickým a bioptickým laboratóriom, kt...

D2R engineering, s.r.o.

Služby v oblasti akreditovaného merania hluku, vibrácií, osvetlenia, t...

DB Biotech, spol. s r.o.

Zameriavame sa na výrobu a predaj klonálnych protilátok z králičieho a...

DENT-ART spol. s r.o.

Zubná technika-výroba zubných náhrad-celokeramických a kovokeramických...

DRIBO Stará Turá, s.r.o.

Výroba elektrotechnických zariadení do 22kV, spojovací materiál, lepid...

Ellab, s.r.o.

ELLAB, s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2010...

FEED LAB s.r.o.

Laboratórne služby, analýza a rozbor krmív ako sú siláže, senáže, TMR,...

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

Zameriavame sa na predaj laboratórnej techniky, pomôcok, aparatúry a l...

Gendiagnostica Bratislava , s.r.o.

Neštátne laboratórium, molekulovo-genetická diagnostika geneticky podm...

Gendiagnostica Košice s.r.o.

Neštátne laboratórium molekulárnej biológie - diagnostika geneticky po...

GEO Slovakia, s.r.o.

Geológia, geologické prieskumné práce, prieskum znečistenia zemín a po...

GEOSTAR SK, spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko

GEOSTAR SK - organizačná zložka Slovensko - geologický prieskum, techn...

imat-uve gmbh

imat-uve automotive engineering s.r.o. je nezávislý poskytovateľ služi...

Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED

Predaj laboratórnej techniky a príslušenstva, pomôcky, diagnostika a s...

Ing. Stanislav Chomo - SONICA

Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí, stanovenie expozície h...

INGEO - ENVILAB, s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti INGEO-ENVILAB, s.r.o. je vykoná...

Iotronic Process Monitoring, s.r.o.

Distribútor prístrojov a systémov pre dezinfekciu a analýzu vody.Ponúk...

Jozef Pavlovič

Máme dlhoročné skúsenosti v Nemecku, Anglicku a Taliansku. Zaoberáme s...

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.

Prevádzkujeme neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje základ...

LABEKO, s.r.o.

Skúšobné ekoanalytické laboratória LABEKO,s.r.o. vykonávajú laboratórn...

MedGene s.r.o.

Firma sa zaoberá určovaním otcovstva, laboratórnými vyšetreniami z obl...

Medikocentrum, s.r.o.

Ponúkame stomatologické röntgenologické služby. Spôsob zhotovenia sním...

Medirex, a.s.

Medirex, a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, predstavuje komplex diagnos...

MEZOS-SQ, spol. s r.o.

laboratórne prístroje pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Mgr. Viera Rusiňáková SÚKROMNÁ ZUBNÁ TECHNIKA

zhotovenie fixných stomatoprotetických náhrad- KOVOKERAMIKA, CELOKERAM...

MkB Test a.s.

výroba a predaj kultivačných médií pre rast a kultiváciu mikroorganiz...

MVDr. Katarína Pekárová

všeobecná veterinárna prax - malé a drobné zvieratá.

Nutricor s.r.o.

Zameriavame sa na distribúciu rôznych testov v oblasti laboratórnej di...

Oddelenie klinickej genetiky, ŽNaP Bratislava - Novapharm s.r.o.

Laboratórium tkanivových kultúr, kultivácia lymfocytov periférnej krvi...

Patológia s. r. o.

Neštátne zdravotnícke laboratórium, diagnostika histologických a cytol...

Petrochémia, a.s.

Akreditované laboratória pre meranie chemických faktorov v pracovnom o...

PHARMACY - RV, spol. s r. o.

Vykonávame stomatologické röntgenologické služby. Spôsob zhotovenia sn...

PIAL - AGRO, s.r.o.

PIAL - AGRO, s.r.o., Dolný Pial - Poľnohospodárska a živočíšna výroba ...

PREMATLAK, a.s.

Spoločnosť PREMATLAK je najväčší slovenský výrobca mechanických prístr...

Pyrotherm, s.r.o.

Kalibračné laboratórium akreditované SNAS. Kalibrácia teplomerov, vlhk...

Q - TEST plus, spol. s r.o.

patrí medzi malé spoločnosti s počtom interných pracovníkov do 10, vy...

RNDr. Eva Tóthová

Vypracovávanie prevádzkových poriadkov pre zariadenia spoločného strav...

SEMBID, s.r.o.

Laboratórium a ambulancia v odbore lekárska genetika. Výskumný ústav a...

Štefan Krkoš - ZUBNÁ TECHNIKA

Sme kvalitná zubná technika nadštandartného vybavenia, kde pracujú 4 z...

Synlab Slovakia, s.r.o.

Prevádzka kliniky laboratórnej medicíny a centrum veterinárnej laborat...

Ústav klinickej mikrobiológie, FN Nitra

Ponúkame mikrobiologickú diagnostiku infekčných ochorení a ich komplik...

Ústav laboratórnej medicíny, FN Nitra

Ústav laboratórnej medicíny ponúka - Rutinné a špeciálne vyšetrenia od...

Analytical science s. r. o.

Predaj a servis techniky pre chemické laboratóriá.

ECOTEST spol. s r. o.

Laboratórny nábytok, laboratórne prístroje

Produkty (nájdených 77 produktov)

Čerpadlá, miešadlá, plynové armatúry a laboratórna technika

Čerpadlá, miešadlá, plynové armatúry a laboratórna technika

Predaj a servis čerpadiel, miešadiel, plynových armatúr a laboratórnej techniky. Verder Group bola založená v roku 1959 v Holandsku a svoju činnosť rozšírila krok za krokom doslova po celom svete. S počtom vyše 300 zamestnancov a vďaka širokej obchodnej sieti sú jej priemyselné čerpadlá a ďalšia tec...

Analytika pre hydrogeológiu

Analytika pre hydrogeológiu

Kompletná analytika podzemných vôd, hydrochemické výpočty a klasifikácia podzemných vôd, stanovenie agresivity vôd na železné konštrukcie a na betón.

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves
 • Telefón: +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

nir analyzator

NIR Analyzátor OmegAnalyzer G

Analyzátor OmegAnalyzer G od nemeckého výrobcu Bruins vykonáva rýchle, presné a jednoduché analýzy obilnín a olejnín. Analýzu robí z celého zrna formou 16 dielčích meraní, z ktorých sa následne vypočíta aritmetický priemer. Doba analýzy je cca 45 sekúnd a všetky zložky sa stanovujú súčasne. Banská...

 • Lokalita: Banská Bystrica
vlhkomer

Poloautomatický vlhkomer na obilie GAC 500 XT

Vlhkomer GAC 500 XT je kompaktný a ľahko prenosný prístroj, s ktorým môžete pracovať aj priamo na poli. Obsahuje 16 kalibrácií a je možné napájať ho z auta, cez adaptér alebo z klasickej siete 220V. Banská Bystrica, www.mezos.sk, 048/4123216

 • Lokalita: Banská Bystrica
Automatický vzorkovač STORK 440 Compact

Automatický vzorkovač STORK 440 Compact

Vzorkovač STORK 440 Compact umožňuje najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom odobrať vzorky obilnín, semien a múk z korby nákladného auta. Vzorky odoberá rýchlo a objektívne, bez toho aby počas odberu došlo k zmene kvality vzorky. Banská Bystrica, www.mezos.sk, 048/4123216

 • Lokalita: Banská Bystrica
Teplomery

Teplomery

Bimetalové (dvojkovové) teplomery, tlakové (plynové) teplomery kontaktné s pevnou stopkou, tlakové (plynové) teplomery kapilárové apod.

 • Lokalita: Častkovce
HPLC/GPC

HPLC/GPC

Jednou z najrozšírenejších metód na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu je vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC, High Performance Liquid Chromatograpy). Je to moderná chromatografická metóda vyznačujúca sa presnosťou, rýchlosťou a malou spotrebou vzorky.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Modra
Kamerové systémy

Kamerové systémy

Kamerové a zabezpečovacie systémy (systém Rts 100, video-server Rts, monitory, priemyselné kamery, mini kamery, skryté kamery, makety kamier, bezpečnostné snímače, požiarne hlásiče, káblové rozvody, príslušenstvo, výpočtová technika atď.).

 • Lokalita: Bratislava 216
Základná napájacia jednotka

Základná napájacia jednotka

Základná napájacia jednotka je združené elektronické zariadenie, ktoré obsahuje hlavný výkonný napájací zdroj, pomocné ovládacie obvody a vstupné a výstupné zosilňovače. Cps 215 obsahuje navyše štvorkanálový vysielač infra.

 • Lokalita: Bratislava 216
Účastnícky prijímač infra

Účastnícky prijímač infra

Účastnícky prijímač slúži na posluch prekladu pre účastníkov v ktorejkoľvek časti sály, kde sú umiestnené infražiariče. Účastník si pomocou prepínača "Channel" sám zvolí jazyk, ktorý mu vyhovuje.

 • Lokalita: Bratislava 216
Tlmočnícky pult Td 210

Tlmočnícky pult Td 210

Tlmočnícky pultík tvorí súčasť vybavenia tlmočníckej kabíny. Je určený pre dvoch tlmočníkov (na každý jazyk) tak, aby sa mohli pri práci striedať.

 • Lokalita: Bratislava 216
Jazykové laboratórium - light

Jazykové laboratórium - light

Jazykové laboratórium vo verzii Light slúži hlavne na účely vzdelávania a umožnuje výučbu cudzích jazykov formou komunikácie lektora a študentov.

 • Lokalita: Bratislava 216
Irr 6100 (Infra-Red žiarič)

Irr 6100 (Infra-Red žiarič)

Infražiarič slúži na prenos vysielaných kanálov z vysielača k účastníckym prijímačom. Ide o prenos signálov pomocou svetla v infračervenom spektre v pásme 0 - 1 MHz. Prenos je zabezpečený pomocou špeciálnych diód. Vyžarovací uhol je 40 stupňov.

 • Lokalita: Bratislava 216
Mikrofónny systém analógový

Mikrofónny systém analógový

Vylepšený systém analógových mikrofónov so zabudovaným procesorom v každej jednotke zabezpečuje bezchybný a vysoko kvalitný chod systému.

 • Lokalita: Bratislava 216
Systém na analýzu reči

Systém na analýzu reči

Profesionálny systém na analýzu reči obsahuje kompletné hardvérové a softvérové riešenie na analýzu reči pre jazykové laboratóriá. Používa sa podrobnú štúdiu záznamov reči, na ich následnú analýzu, porovnanie a ďalšie štatistické operácie.

 • Lokalita: Bratislava 216
Tlmočnícka technika - modul hlasovania

Tlmočnícka technika - modul hlasovania

Modul hlasovania je možné aplikovať ako rozšírenie digitálnej konferenčnej mikrofónnej jednotky. Modul hlasovania je zložený z riadiaceho interface-u, ktorý slúži na obsluhu samotného hlasovania prostredníctvom špeciálneho softvéru.

 • Lokalita: Bratislava 216
Tlmočnícky systém Iris

Tlmočnícky systém Iris

Tento digitálny tlmočnícky systém je z hľadiska variability, funkčnosti a technických parametrov určený hlavne na riešenie technicky rozsiahlych, variabilných a komplexných konferenčných systémov.

 • Lokalita: Bratislava 216
Vlhkomer MiniGAC a MiniGAC plus

Vlhkomer MiniGAC a MiniGAC plus

Mini GAC je prenosný tester vlhkosti (MiniGAC plus aj objemovej hmotnosti) pre rôzne druhy plodín. Ovláda sa veľmi jednoducho pomocou 4 tlačidiel a jednoduchého operačného systému. Plastová odmerka zaručuje jednoduché a presné plnenie meracej komory pre správne meranie. Napájaný je 9V batériou. Dodá...

 • Lokalita: Banská Bystrica
Vlhkomer na obilie GAC2100 BI/GI/AGRI

Vlhkomer na obilie GAC2100 BI/GI/AGRI

Výhodný a spoľahlivý vlhkomer 1.triedy presnosti určený pre okamžité stanovenie vlhkosti, teploty a objemovej hmotnosti pre 8/16/64 rôznych plodín. Bez týchto základných údajov nie je možné robiť správne a výhodné rozhodnutia pri nákupe, uskladnení a predaji poľnohospodárskych plodín. Banská Bystr...

 • Lokalita: Banská Bystrica
Elektronické meracie prístroje

Elektronické meracie prístroje

Prevodníky tlaku, záznamníky tlaku, digitálne teplomery, digitálne tlakomery a iné.

 • Lokalita: Častkovce
Tlakomery

Tlakomery

Štandardné tlakomery, membránové tlakomery pre nízky tlak, membránové tlakomery s oddeľovacou membránou, kontrolné a etalónové tlakomery.

 • Lokalita: Častkovce
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

 • Lokalita: Spišská Nová Ves
Projekčná technika

Projekčná technika

Projekčnú a prezentačnú techniku (data- a videoprojektory, spätné projektory, vizualizéry, telemosty, projekčné plátna, plazmové obrazovky, zobrazovacie systémy a inú špeciálnu techniku podľa požiadaviek zákazníka) .

 • Lokalita: Bratislava 216
Infražiarič

Infražiarič

Infražiarič slúži na prenos vysielaných kanálov z vysielača k účastníckym prijímačom. Ide o prenos signálov pomocou svetla v infračervenom spektre. Prenos je zabezpečený pomocou špeciálnych diód.

 • Lokalita: Bratislava 216
Nabíjací kufor Lu 260

Nabíjací kufor Lu 260

Nabíjací a transportný kufor je špeciálne elektronické zariadenie, ktoré je určené na nabíjanie akumulátorov v účastníckych prijímačoch Contest.

 • Lokalita: Bratislava 216
Konferenčný mikrofónny systém

Konferenčný mikrofónny systém

Umožňuje plynulú diskusiu na rokovaniach „pri okrúhlom stole“ alebo v prípadoch, keď je potrebný veľký počet mikrofónov. Pracuje v režimoch, ktoré povoľujú súčasne aktivovať 1, 3 alebo 6 mikrofónov.

 • Lokalita: Bratislava 216
Bezdrôtový účastnícky Ir príjimač Irp 731

Bezdrôtový účastnícky Ir príjimač Irp 731

Digitálny Ir príjmač, pásmo 0-1 MHz. Príjmač slúži na príjem prekladu pre účastníkov v ktorejkoľvek časti sály kde sú umiestnené infražiariče. Účastník si pomocou prepínača "Channel" sám zvolí jazyk, ktorý mu vyhovuje.

 • Lokalita: Bratislava 216
Lektorský pult

Lektorský pult

Lektorský pult Llk 107 je hlavná súčasť zariadenia na výučbu jazykov a prípravu samotných žiakov na simultánne tlmočenie. Typ Llk 107 ako štandardný je určený pre 7 kabín.

 • Lokalita: Bratislava 216
Digitálny záznamový systém

Digitálny záznamový systém

Profesionálny digitálny záznamový systém slúži na archiváciu lektorskej výučby. Umožňuje súčasný záznam množstva audio stôp/kanálov v najvyššej kvalite.

 • Lokalita: Bratislava 216
Tlmočnícka kabína Ib-11-2

Tlmočnícka kabína Ib-11-2

Tlmočnícka kabína spĺňajúca normu Iso 4043, pevné vyhotovenie ktoré je možné variabilne rozširovať aj pre viac ako dvoch tlmočníkov (pre troch, štyroch prípadne piatich tlmočníkov, resp. orientačná šírka kabíny 240cm, 320cm alebo 400cm), zabudovaná zvuková izolácia.

 • Lokalita: Bratislava 216
Tlmočnícka technika - jazykové digitálne laboratórium

Tlmočnícka technika - jazykové digitálne laboratórium

Systém pozostáva zo základnej riadiacej a napájacej jednotky systému („Master“), digitálnych tlmočníckych pultov (umiestnených v tlmočníckych kabínach), lektorskej jednotky, virtuálneho riadiaceho centra („Touch screen“) a prídavných zariadení (mixpult, digitálny rekordér, Dvd rekordér a pod.).

 • Lokalita: Bratislava 216
Tlmočnícka technika - Cth 200

Tlmočnícka technika - Cth 200

Odlahčené dynamické slúchadlá poskytujú vďaka svoojej veľmi nízkej hmotnosti a molitanovým krytom pohodlné nosenie a zaručujú kvalitný príjem zvuku. Dodávané sú k účastníckym príjmačom, ale aj ostatnej tlmočníckej technike.

 • Lokalita: Bratislava 216