123dodavatel.sk
| katalóg firiem

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves

Odporúčaný záznam

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity na viacero segmentov trhu (geológia, ekológia, potravinárstvo, farmácia, zdravotníctvo, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a i.) a na celé teritórium Slovenskej republiky a aj na štáty mimo EÚ. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 70 zamestnancov rôznych špecializácií, ktorých odbornosť pokrýva všetky práce zahrnuté v našich produktoch. Akreditované skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. sú vybavené modernou technológiou zodpovedajúcou svetovému štandardu. Kvalitné ľudské zdroje firmy umožňujú aplikovať také metódy a postupy, ktoré sú optimálne pre riešenie aktuálnych problémov našich zákazníkov. Firma má všetky potrebné osvedčenia a povolenia, úspešne sa zúčastňuje medzinárodných porovnávacích skúšok a jej produkty sú všeobecne akceptované.

Adresa Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves
Telefónne číslo +421 905 493 317
E-mailová adresa vozar@elsro.sk
IČO 31652859
IČ DPH SK2020502891

Produkty firmy

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Komplexné geochemické práce

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza priemyselných hnojív a kompostov

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analytika pre hydrogeológiu

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Mineralógia

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza vôd

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Laboratórne skúšky odpadových vôd

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Odborné školenia a kurzy v oblasti systémov manažérstva kvality, bezpečnosti potravín a Haccp

Cieľom školení a kurzov je vedieť sa orientovať v požiadavkách systémov manažérstva, získa...

Monitoring skládok odpadov

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Laboratórne skúšky odpadov

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza pôd

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Potravinárstvo, poľnohospodárstvo - EL spol

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Kontaktný formulár