123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Seminár Finančné riadenie

Progres Slovakia, s.r.o., Komárnická 26 , Bratislava

Absolvent získa poznatky z oblasti finančného riadenia, pochopí význam kvalit finančného riadenia vo vzťahu k finančnej pozícii a finančnej výkonnosti podniku, naučí sa správne „čítať“ a analyzovať základné výkazy spoločnosti a pod.

Firma Progres Slovakia, s.r.o.
Adresa Komárnická 26, Bratislava
Telefónne číslo +421 903 440 420
E-mailová adresa petrjanos@progslov.sk

Kontaktný formulár